Wethouder Snoek bedankt sportverenigingen voor hun inzet

Foto: Charles Duijff

Sporten is deze twee weken nog zeer beperkt mogelijk. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Bron gemeente Haarlem:

Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten, groepslessen zijn verboden en er mag geen publiek bij sport. Na deze twee weken gaan we hopelijk weer terug naar de gedeeltelijke lockdown van voor 4 november.

De Haarlemse sportverenigingen slaan zich met goede moed door deze crisis heen. Merijn Snoek, wethouder Sport, heeft regelmatig contact met de sportbesturen. De waardering voor hun inzet en flexibiliteit om de maatregelen door te voeren is groot. Wethouder Snoek: “Sport kenmerkt zich door een actieve houding en aanpakken. In de voorliggende periode heb ik innovatiekracht gezien bij onze verenigingen. Er zijn nieuwe samenwerkingen opgestart en er werden nieuwe vormen van bewegen aangeboden.”

Desondanks hebben de maatregelen grote gevolgen voor de verenigingen en voor haar leden. Het is lastig om steeds teleurgesteld te worden. In de zomer was er nog de hoop dat de competities door konden gaan. Helaas zijn door een tweede golf nieuwe maatregelen onvermijdelijk. Het is nodig, maar voor de sport is het opnieuw een zware slag.

Daarbij kunnen de huidige maatregelen groot effect hebben op de financiële positie van de sportverenigingen. Zoals ook bij de eerste golf dit voorjaar volgt de gemeente de landelijke regelingen nauwgezet en onderzoeken we of gedeeltelijke compensatie voor terugval van inkomsten of opschorten van betaalverplichtingen mogelijk is. Het Haarlemse verenigingsleven is namelijk van groot belang voor de stad

Wethouder Snoek: “Ik hoop dat u binnenkort, binnen de maatregelen, op clubniveau het sporten kunt voortzetten. Voor jong en oud, zonder competitie, maar met plezier, enthousiasme en samen. Want sporten, blijven bewegen en elkaar ontmoeten is belangrijk.”

Kijk voor de extra sportmaatregelen op de website van de rijksoverheid.