Praat je op 12 of 18 november mee over de toekomst van Haarlem?

Foto: Charles Duijff

Onze stad groeit. Steeds meer mensen willen er wonen, werken en recreëren. Maar met die groei komen we ook voor nieuwe uitdagingen te staan. Voor deze uitdagingen wordt een toekomstbeeld van de stad geschetst in de Omgevingsvisie Haarlem.

In deze visie staat in welke richting de stad zich wil ontwikkelen op het gebied van wonen en werken, groen, bereikbaarheid, erfgoed en nog veel meer. Praat online mee over de Omgevingsvisie op woensdag 12 of donderdag 18 november.

Wie je ook bent of waar je ook woont, we hebben allemaal een prettige plek nodig om te kunnen wonen, werken en recreëren. Haarlem krijgt steeds meer inwoners, waar geven we iedereen een prettige plek om te wonen? En hoe blijft de stad toch groen, bereikbaar en duurzaam?

Meer informatie en aanmelden

Gemeente Haarlem gaat graag in gesprek met jou over toekomstige ontwikkelingen in de stad. Praat je mee? Dat kan bij een van onze online bijeenkomsten op donderdag 12 november (van 19:30 – 21:30 uur) of woensdag 18 november (van 15:30 – 17:30 en van 19:30 – 21:30 uur). Aanmelden is nodig zodat we je een aparte link kunnen sturen. Meer informatie en aanmelden.