500 Haarlemmers aanwezig bij de livestream over Domus Plus en Skaeve Huse

Foto: Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem wil twee woonvoorzieningen bouwen voor kwetsbare mensen die echt nergens anders kunnen wonen: Domus Plus en Skaeve Huse. Maandag 9 november woonden ruim 500 Haarlemmers een online informatiebijeenkomst hierover bij, waar ook wethouders Meijs en Roduner bij aanwezig waren.

Het valt niet mee om twee geschikte locaties te vinden voor Domus Plus en Skaeve Huse. Daarom heeft de gemeente haar inwoners gevraagd om hierover mee te denken. De 60 locaties die deze oproep opleverde, zijn getoetst aan criteria, zoals afstand tot omliggende woonwijken en bereikbaarheid. Er zijn 4 mogelijke locaties overgebleven. De inwoners die maandag inlogden voor de livestream, hadden veel vragen en zorgen, zoals: Wie komen er precies te wonen? En : Wie garandeert ons dat de buurt veilig blijft?

Kwetsbare Haarlemmers
Domus Plus is een beschermde woonvoorziening voor 24 mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problemen en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven nu op straat of in voorzieningen die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijk zorg te bieden. Skaeve Huse zijn 6 kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk.

Betrokken buurtbewoners
Gaat dit niet tot overlast leiden in de nabijgelegen woonwijken? De gemeente begrijpt deze zorg. Ervaringen die zijn opgedaan met de eerste Domus Plus-voorziening in Amsterdam laten zien dat de meeste overlast veroorzaakt door drugs- en drankgebruik in de wijk minder wordt omdat het gebruik zich nu naar binnen verplaatst. Gebruik binnen, niet buiten, is de afspraak met bewoners.

Daar komt bij dat de gemeente Amsterdam de bewoners vanaf het begin nauw  betrokken heeft bij de komst van een woonvoorziening. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met bewoners en ondernemers in de buurt om de overlast tot een minimum te beperken. Is er toch iets aan de hand, dan is er een appgroep waarin dit gemeld kan worden bij de teamleider van de woonvoorziening die direct actie kan ondernemen.

Extra beveiliging
Er leven ook zorgen over de mogelijke overlast van dealers en andere aanloop. In de Domus Plus-voorziening is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig. Ook bij Skaeve Huse is er een beheerder. Maar is dat genoeg?

Extra beveiligers rondom de voorzieningen zorgen ervoor dat de wijkagent er geen extra werk bij krijgt. En ook hier geldt: korte lijntjes met de buurt zorgen ervoor dat overlast snel kan worden aangepakt. Deze ervaring heeft de gemeente Haarlem ook met de daklozenopvang in de Wilhelminastraat. De hechte samenwerking met de omwonenden en ondernemers heeft geleerd dat een betrokken buurt bijdraagt aan het succes van de woonvoorzieningen.

Waarom juist in ons stadsdeel?
Uiteraard wilden de Haarlemmers maandag graag weten hoe de keuze voor deze 4 locaties tot stand is gekomen. Waarom juist Haarlem Oost (3) en Noord (1)? Hier wonen al zo veel kwetsbare mensen, is hun bezwaar. De gemeente heeft ruim 60 aangedragen locaties getoetst aan criteria die staan beschreven in het rapport Domus(Plus) en Skaeve Huse. Zo liggen de locaties aan de rand van de stad en wordt er ruim afstand gehouden tot bijvoorbeeld andere woningen en scholen.  Een veel  gestelde vraag was ook: waarom bouwt de gemeente deze voorzieningen niet op een bedrijventerrein als de Waarderpolder? De Waarderpolder is belangrijk voor de werkgelegenheid in Haarlem. Sommige bedrijven geven overlast door bijvoorbeeld stank of geluid; wonen is hier niet verantwoord. De andere stadsdelen zijn te dicht bebouwd.

Inspraak
In de komende periode voert de gemeente gesprekken met wijkraden, bewoners en ondernemers uit de 4 wijken. Zij kunnen dan veel gerichter vragen stellen en ook laten weten waarmee de gemeente rekening moet houden bij de bouw van de locatie in hun wijk. In maart besluit de gemeenteraad waar de Domus Plus en de Skaeve Huse gebouwd gaan worden. Omwonenden van de gekozen locaties worden betrokken bij het project en kunnen bijvoorbeeld meedenken over een beheerplan. In dit plan staan afspraken tussen de gemeente, de zorgaanbieder en de politie over de leefbaarheid in de buurt. Als het ontwerp af is en de bouwvergunning rond, volgt een formele inspraakprocedure, waarbij bewoners nog bezwaar kunnen maken. De bewoners kunnen naar verwachting in 2023 hun intrek nemen.

Op www.haarlem.nl/opvang leest u alles over de twee woonvoorzieningen. Hieronder kunt u ook de livestream van 9 november nog eens bekijken.