Haarlem in ontwikkeling: het Deliterrein

Foto: Charles Duijff

Wie een rondje door de stad fietst, ziet dat Haarlem volop in ontwikkeling is. De komende weken lichten we een paar projecten uit. Deze week: het Deliterrein.

Bron gemeente Haarlem:

Het Deliterrein ligt langs het Spaarne, ter hoogte van de Waarderbrug. Vroeger zat hier een gasfabriek en het Shellterrein. Door deze industrie was het terrein sterk vervuild. Inmiddels is het gesaneerd, zodat er nu woningen gebouwd kunnen worden. Hieronder de Delistraat Dat bebouwen gebeurt in fases. In de eerste fase worden 34 koopwoningen gebouwd grenzend aan de Delistraat. Deze huizen worden in het voorjaar van 2021 opgeleverd. In fase 2 komt er een complex met 72 koop- en huurappartementen, waarvan er 50 in de categorie sociaal vallen. Ook komen er dan 7 eengezinswoningen bij en 33 (grotere) ‘stadswoningen’. Plus bijbehorende mogelijkheden om te parkeren. Die woningen worden medio 2022 opgeleverd.10.000 woningen

Haarlem is een geliefde woonstad. Maar de ruimte is beperkt. In het coalitieakkoord is wonen een belangrijk speerpunt. Haarlem wil in 2025 tienduizend nieuwe woningen hebben toegevoegd. Voor de nieuwe projecten geldt een verdeling van 40 % sociale huur, 40 % middeldure huur of koop, en 20% overige woningen (dat zijn vooral duurdere huur- of koopwoningen in de vrije sector).