Update Bekendmaking openbare zitting tot vaststellen aantal stemmen kieskring Haarlem

Foto: Charles Duijff

Maandag 22 maart om 10.00 uur is de openbare zitting van het hoofdstembureau Tweede Kamerverkiezing waarin het aantal stemmen in kieskring 10 Haarlem wordt vastgesteld.

De zitting vindt plaats in de tijdelijke raadszaal in het stadskantoor Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2. De zitting is openbaar en te volgen via deze livestream onder vergadering hoofdstembureau verkiezing Tweede Kamer.

Processen verbaal stembureaus

Het aantal stemmen per stembureau wordt vastgelegd in een procesverbaal dat de voorzitter ondertekent. Deze processen verbaal worden in de openbare zitting gecontroleerd en vastgesteld.

Hier vindt u de processen verbaal (via WeTransfer 1,1 GB)

Bezwaar maken?

Eventuele bezwaren kunt u bij voorkeur per e-mail vooraf indienen via [email protected] onder vermelding van ‘bezwaar HS 22 maart’ en uw naam.
Wilt u uw bezwaar toelichten in de vergadering, dan kunt u dat digitaal of fysiek doen. Dit graag specifiek vermelden. U ontvangt dan een aparte uitnodiging met instructie.