Raadscommissievergaderingen donderdag 1 april

Foto: Charles Duijff

Op donderdag 1 april vergaderen de raadscommissie Ontwikkeling en Samenleving om 19.10 uur.

Bron gemeente:

Agenda commissie Samenleving

Agenda commissie Ontwikkeling

Bij de vergaderingen mag geen publiek aanwezig zijn in verband met de coronamaatregelen.

De vergaderingen zijn live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl/.

Inspreken

Bij de commissievergaderingen kan alleen schriftelijk of digitaal worden ingesproken.

Aanmelden voor inspreken kan via www.haarlem.nl/inspreken.

Er kan ook een schriftelijke reactie worden gegeven. Deze kunt u sturen aan griffie[email protected].

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het griffiebureau: [email protected] of 023-511 3034.