Meer nieuwe bloesembomen in Boerhaavewijk

Foto: Pixabay

Het nieuwe bomenplan voor de Boerhaavewijk is afgerond. Het afgelopen jaar konden bewoners meedenken met welke nieuwe bomen er in hun wijk geplant gaan worden. Dat is nodig omdat de gemeente bomen met gebreken vervangt. Ook komen er extra bomen bij in de Boerhaavewijk.

Het bomenplan is gebaseerd op het burgeradvies en wensbeeld van de Schalkwijk 100, de klankbordgroep Bomen Boerhaavewijk, gesprekken in een aantal straten en een verkiezing waarin bewoners konden stemmen op hun favoriete boomsoorten. Bekijk het bomenplan via www.haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk/.

Stemronde
Deze zomer stemden 284 bewoners van de Boerhaavewijk op hun favoriete bomenmixen. Samen bepaalden zij welke bomen aankomend plantseizoen het meest worden geplant. In totaal plant de gemeente 243 (vervangende en/of extra bomen) in de Boerhaavewijk. Stemmen kon in vier categorieën: grote laanbomen, grote parkbomen, middelgrote bomen en kleine bomen. Per categorie wordt de winnende bomenmix het meest aangeplant. De andere bomenmixen worden volgens het aantal stemmen verdeeld over de Boerhaavewijk. Zo ontstaat een divers en gezond bomenbestand. De winnende mixen waren respectievelijk de mixen “Nederlandse bomen”, “Bloesem en Vruchten”, “Bloesem” en “Bloemig”. Het bomenplan op de website van de gemeente geeft weer welke boomsoort waar komt.

Achtergrond
Een groot deel van de bomen in Schalkwijk is geplant bij de aanleg van het stadsdeel. Sommige bomen zijn oud en vertonen gebreken. De gemeente heeft alle bomen in Schalkwijk onderzocht. Sommige bomen hebben een slechte conditie. Vervanging van deze bomen is nodig. De gemeente plant bomen die langer mee gaan terug. Samen met bewoners en betrokken professionals is hiervoor een verbeterplan opgesteld. De gekozen manier van bewonersparticipatie geeft uitvoering aan het verkiezingsmodel en het consensusmodel uit het burgeradvies.