Gevolgen van corona voor Haarlem en regio opnieuw in kaart gebracht

Foto: Pixabay

De gemeente Haarlem heeft een derde Corona Impact Monitor opgesteld. In deze monitor staan cijfers over de economische, sociaal-maatschappelijke en financiƫle gevolgen van de coronacrisis.

Bron gemeente:

Ook zijn cijfers opgenomen over het gebruik van de noodmaatregelen voor inkomensondersteuning, en worden de gevolgen op het gebied van cultuur, toerisme en vastgoed in een aantal indicatoren weergegeven. De eerste Haarlemse monitor verscheen in november 2020. Op regionaal niveau is ook een vierde Regionale Corona Impact Monitor gereed. De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Zandvoort en Haarlem uit de regio Kennemerland brengen hierin de gevolgen van de coronacrisis in kaart. De eerste regionale monitor verscheen in augustus 2020.

De monitors bieden aanknopingspunten voor het gemeentelijk beleid en geven richting aan de uitwerking en invulling van het herstelpakket voor Haarlem zoals het college dat in mei van dit jaar heeft vastgesteld. Een onderdeel is de subsidieregeling voor initiatieven uit de stad gericht op het herstellen van ontmoeting tussen Haarlemmers, die eind augustus is gestart. Hierover leest u meer op CORONA SUBSIDIE

Cijfers

Actuele cijfers van het CBS wijzen op een groei van de economie in het tweede kwartaal van 2021 na een tweede coronadip. Toch wijzen planbureaus en adviesraden ook op de weinige buffers en veerkracht in bepaalde sectoren naar aanleiding van de crisis. De gemeente blijft scherp volgen wat de effecten zijn van het stoppen van steunmaatregelen in het najaar.

Uit de Corona Impact Monitor komt het toegenomen aantal faillissementen naar voren, maar ook de afname van werkloosheid en zelfs tekorten aan personeel in sommige sectoren. De ontwikkelingen zijn echter vaak onzeker. Het personenverkeer op de weg is alweer 80 procent van het niveau van voor de crisis, terwijl in het openbaar vervoer de bezetting nog 40 procent onder het niveau van 2019 zit. Ook is er sprake van krapte op de kantorenmarkt. Onbekend is nog hoe hybride werken hier invloed op gaat hebben.

Bronnen

De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties, openbare bronnen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en betaalde bronnen zoals het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen. In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages zoals Kamer van Koophandel, Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Alle monitors zijn online te vinden en te bekijken.