Nieuw Haarlems inkoopbeleid zet in op maatschappelijke winst

Foto: Charles Duijff / Pixabay

De gemeente Haarlem geeft elk jaar zo’n 250 miljoen euro uit aan inkoop van bijvoorbeeld onderhoud aan de openbare ruimte, jeugdzorg of ICT hardware. De gemeente is daarbij gebonden aan wetten en regels die ervoor zorgen dat gemeenschapsgeld zorgvuldig wordt uitgegeven. Naast die regels kan de gemeente met inkoop ook andere doelstellingen bereiken.

Bron gemeente:

Haarlem heeft haar inkoopambities vastgelegd in het nieuwe strategische inkoopbeleid ‘Met inkoop samen meer bereiken’

Beleid bouwt voort op ervaring

Het nieuwe beleid is in de uitvoering niet helemaal nieuw. Het bouwt voort op wat er al de afgelopen jaren binnen de gemeentelijke inkoop behaald is. Haarlem loopt voor op de ambities van de Metropool Regio Amsterdam met circulair inkopen. Haarlem past al jaren met succes Social Return on Investment – SROI- toe. Dit helpt bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. En Haarlem is druk bezig met het versterken van de lokale economie via onder andere met het Kennemer Inkoop Platform. Dit platform promoot ondernemers die op een positieve manier impact op de maatschappij hebben.

Samen met inkoop meer bereiken

Uiteindelijk wil de gemeente met de eigen inkoop een bijdrage blijven leveren aan de aanpak van de maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, afvalreductie en het bevorderen van een sociale en inclusieve samenleving. Haarlem kan en wil dit niet alleen. “In het coalitieprogramma hebben we afgesproken flink te investeren in duurzaamheid en daar samen met onze partners, met partijen in de stad en bewoners aan te werken. Met dit nieuwe inkoopbeleid zetten we een grote stap in de goede richting”, zegt Jur Botter, wethouder Bedrijfsvoering en Dienstverlening.

Het college van burgemeester en wethouders stelde het strategische inkoopbeleid (zie BenW besluitenlijst) 5 oktober 2021 vast.