Aankoop goedkope en middelduren woningen door investeerders in Haarlem aan banden

Foto: Wim Meijer Fotografie

College van B en W wil bescherming tegen aankoop van goedkope en middeldure woningen door beleggers; geen aankopen met als doel de woningen meteen te verhuren in plaats van zelf te bewonen.

Op 1 januari 2022 wordt landelijk een wijziging van de Huisvestingswet ingevoerd die het voor gemeenten mogelijk maakt een zogenoemde opkoopbescherming in te voeren. Dit houdt in dat gemeenten gebieden kunnen aanwijzen waar het in principe verboden wordt om koopwoningen die in verkoop gaan aan te kopen en vervolgens te verhuren. Het college van B en W zou deze opkoopbescherming ook in Haarlem willen invoeren en legt dit de gemeenteraad voor.

Opkoopbescherming kan het aanbod voor koopstarters verbeteren en kan voorkomen dat door veel particuliere verhuur de leefbaarheid verslechtert. Om opkoopbescherming in te kunnen voeren, moet de gemeente aantonen dat er sprake is van schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen. Deze schaarste is al eerder vastgesteld door de gemeenteraad. Uit aanvullend onderzoek naar de rol van investeerders op de Haarlemse woningmarkt en de positie van koopstarters, blijkt nu dat investeerders in Haarlem de afgelopen jaren meer woningen dan voorheen hebben opgekocht.

Koopstarters zijn in dezelfde periode relatief minder woningen gaan kopen. Koopstarters en investeerders kopen veelal dezelfde typen woningen: beiden kopen relatief vaak appartementen en goedkopere woningen. Het beeld verschilt per wijk, relatief de meeste aankopen door investeerders werden gedaan in de binnenstad. De onderzoeksresultaten laten zien dat een opkoopbescherming in heel Haarlem gerechtvaardigd zou zijn.

Het onderzoek naar opkoopbescherming geeft uitvoering aan de eerder dit jaar vastgestelde woonvisie ‘Samen doorbouwen aan een duurzaam thuis’. In deze visie staan de plannen van de gemeente met betrekking tot woonbeleid voor de komende jaren. Een van deze plannen is om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken die ervoor zorgen dat het aanbod voor koopstarters toeneemt. Opkoopbescherming biedt mogelijkheid om meer aanbod beschikbaar te houden voor mensen die daar zelf gaan wonen, waaronder koopstarters.

Het college heeft kennis genomen van de belangrijkste onderzoeksresultaten en staat positief tegenover invoeren van opkoopbescherming. Het college informeert de commissie Ontwikkeling op 28 oktober over de uitkomsten van het onderzoek en doet daarna een voorstel om de opkoopbescherming in te voeren. Het is aan de gemeenteraad om het besluit tot invoering te nemen.

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl.

Reacties