Nieuw middel om opkopen woningen in Haarlem te beperken vanaf 1 januari

Foto: Charles Duijff

Per 1 januari 2022 krijgen gemeenten via een wetswijziging de mogelijkheid opkoopbescherming in te voeren. Met dit nieuwe middel kunnen gemeenten gebieden aanwijzen waar een vergunning nodig is om aangekochte woningen te verhuren. Het doel is de aankoop van goedkope en middeldure woningen door investeerders tegen te gaan, waardoor deze woningen beschikbaar blijven voor starters op de woningmarkt.

Het college heeft in beeld laten brengen hoe vaak koopwoningen in Haarlem worden aangekocht door investeerders om te verhuren. Deze informatie is hier te lezen. De bijlage vindt u hier.

Opkoopbescherming in de hele stad

Op 26 oktober is in de Haarlemse gemeenteraad een motie aangenomen die het college verzoekt ervoor te zorgen dat op 1 januari 2022 een stadsbrede opkoopbescherming kan worden ingevoerd. Het college bereidt daarom een aanvulling van de huisvestingsverordening voor zodat per 1 januari in de hele gemeente woningen met een WOZ-waarde tot € 389.000,- onder de opkoopbescherming zullen vallen. Wettelijke uitzondering op de opkoopbescherming vormt verhuur aan eerste- en tweedegraads familieleden, tijdelijke verhuur tot 12 maanden, en verhuur van woningen verbonden aan een bedrijfspand.

Reageren kan

Reacties op het voornemen tot invoering van de inkoopbescherming kunt u voor 16 november aanstaande sturen naar [email protected]. Het raadsbesluit zal komen te staan op de agenda van de commissie ontwikkeling op 2 december 2021, en wordt vastgesteld op 23 december 2021 in de gemeenteraad.

Cookieinstellingen