Wanneer loopt het fietsparkeren bij u spaak?

Foto: Charles Duijff

Hoe kunnen we de fietsenstallingen in Haarlem verder verbeteren? Die vraag kunnen we het best stellen aan de bezoekers van het centrum. Op 19 november start het bureau Afdeling Buitengewone Zaken in opdracht van de gemeente Haarlem met een verdiepend onderzoek naar de parkeerwensen van fietsers.

Het onderzoek vindt plaats in de vorm van het NK Spaaklopen. Op vier dagen tussen 19 november en 2 december worden bezoekers van de stad gevraagd hun fiets op verrassende en uitdagende manieren te stallen. Anderen mogen dan beoordelen wat ze daarvan vinden. Na deze uitdaging gaan de medewerkers van het onderzoeksbureau het gesprek aan over de stallingsmogelijkheden in het centrum van Haarlem. Welke stallingen bevallen goed, waar missen we nog iets en hoe kunnen we de stallingen aantrekkelijker maken?

Meer fietsen op de weg, minder in de weg

Er zijn al diverse fietsenstallingen in en rond het centrum.Maar de stad groeit, dus dat is niet meer genoeg. Daarom investeert de gemeente de komende periode flink in goede stallingsmogelijkheden voor de fiets. In december plaatsen we extra rekken op het Stationsplein. In maart opent een nieuwe stalling bij het Hortusplein. Ook werkt de gemeente aan een heldere manier om fietsers te wijzen op de stallingen en rekken.

Meer informatie over het Actieplan Fiets leest u op www.haarlem.nl/actieplan-fiets-2020-2022. Op www.haarlem.nl/fietsenstallingen vindt u meer over onze fietsenstallingen.