Cultuur maakt Haarlem: college stelt nieuw Cultuurplan 2022-2028 vast

Foto: Wim Meijer Fotografie / Jos van den Broek (cover Cultuurplan)

Het college van B en W heeft een nieuw Cultuurplan voor Haarlem vastgesteld. De afgelopen tijd kon iedereen reageren op het concept. In het Cultuurplan staan de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector in 2022-2028. Het plan vormt de basis voor de subsidieafspraken met de culturele instellingen en voor andere inspanningen van de gemeente.

Nieuw in het Cultuurplan is het benoemen van een culturele basisinfrastructuur. De instellingen die hierin zitten ontvangen structurele, meerjarige subsidies.

Meer ruimte voor vernieuwing en creativiteit
Met programmasubsidies wil de gemeente samen met de culturele sector een stapje extra doen om te zorgen dat cultuur ook verbindt in de wijken, dat kinderen worden geïnspireerd en dat cultuurmakers meer kansen krijgen. In de loop van 2022 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Op 2 december wordt het Cultuurplan behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Dit gebeurt nadat het plan is besproken door de commissie Ontwikkeling.