Raadsvergadering over o.a. bomenverordening en nota verbonden partijen

Foto: Charles Duijff

Donderdag 25 november is er een raadsvergadering. Op de agenda staan als bespreekpunten onder andere de bomenverordening en de actualisatie van de nota verbonden partijen.

De vergadering begint om 19.30 uur en is in de Zijlpoort. Door de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan maar mediavertegenwoordigers zijn welkom. Graag wel even aanmelden als u wilt komen. De vergadering is live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl/
Om 18.30 uur is het vragenuurtje. Hierin kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over allerhande onderwerpen. Dit wordt ook live uitgezonden.

Bomenverordening

De bomenverordening regelt het behoud en het kappen van bomen. Bomen vormen in een stad als Haarlem een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. De huidige bomenverordening van de gemeente is uit 2012 en moet aangepast worden aan de huidige wet- en regelgeving. Met de nieuwe bomenverordening krijgen de bomen een grotere bescherming dan in de huidige situatie.

De herziene nota ‘Verbonden partijen in Haarlem’

Het groeiend takenpakket drukt op de uitvoeringskracht van gemeenten. Daarom wordt de uitvoering van sommige taken door gemeenten op afstand gezet, bijvoorbeeld door verzelfstandiging van gemeentelijke dienstonderdelen of het deelnemen in andere organisaties (‘verbonden partijen’). Dit heeft gevolgen voor de bestuurlijke sturing en de democratische controle.
De raad wil meer betrokkenheid bij verbonden partijen. In de nota is de rolverdeling tussen raad en college beschreven en hoe de  informatievoorziening en verantwoording van de raad aan het college verloopt.

De hele agenda van de raad vindt u op de site https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-november/19:30