Meer ruimte voor zonnepanelen op Haarlemse daken

Foto: Wim Meijer Fotografie

Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders nieuw beleid opgesteld voor zonnepanelen op monumenten en beschermd stadsgezicht.

(bron: Gemeente Haarlem)

Het nieuwe beleid houdt in dat het op meer plekken in de stad mogelijk wordt om zonnepanelen te plaatsen, zonder in te leveren op het historische visitekaartje van onze stad. De afgelopen periode konden Haarlemmers inspreken. In januari zal de raad een definitief besluit nemen.

Belangrijke stap
Wethouder Robbert Berkhout (Duurzaamheid): “Dit besluit is een belangrijke stap voor de verduurzaming van Haarlem. Ik weet dat veel Haarlemmers hierop hebben gewacht. We creëren hiermee niet alleen meer ruimte voor zonnepanelen, we maken het ook makkelijker om ze te plaatsen!”

Daarom is een digitale kansenkaart gemaakt. Met deze kansenkaart voor zonne-energie is voor bewoners inzichtelijk gemaakt waar en hoe men zonnepanelen en -collectoren kan plaatsen.

Niet inleveren op historische stadsbeeld
De bijzondere kwaliteit van het beschermd stadsgezicht en de monumenten wil de gemeente natuurlijk wel graag behouden. Wethouder Floor Roduner (Erfgoed en Monumenten): “Het is mooi dat ook in beschermd stadsgezicht en op monumenten veel mogelijk wordt. Er zijn binnen het nieuwe beleid veel daken die we kunnen benutten voor het opwekken van zonne-energie zonder in te leveren op het historische stadsbeeld.”

Op deze interactieve kaart staat of zonnepanelen, binnen het beschermd stadsgezicht, op (delen) van een dak geplaatst kunnen worden, en zo ja onder welke voorwaarden.

Cookieinstellingen