4 miljoen subsidie voor duurzaam SpaarGas Ramplaankwartier

Foto: Charles Duijff

De gemeente Haarlem heeft een rijkssubsidie van 4 miljoen euro gekregen om het wijkinitiatief SpaarGas Ramplaankwartier definitief mogelijk te maken. Met het geld van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) kunnen bewoners van de wijk samen met de gemeente aan de slag met de uitvoering van het zonnewarmtenet, een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas.

Bron gemeente Haarlem:

De toekenning is vandaag bekend gemaakt door Minister Hugo de Jonge.

Voor de gemeente is de grootste duurzaamheidssubsidie die de stad tot nog toe ontving een belangrijke stap in de ambitie om de stad Haarlem in 2040 aardgasvrij te laten zijn. Wethouder Robbert Berkhout: ‘Ik ben ongelofelijk trots op de Haarlemmers die dit plan zo ver hebben gebracht. Dat we als gemeente geloven in de oplossing van SpaarGas bleek eerder al uit onze garantstelling van zeven miljoen voor het plan. De gezamenlijke inspanningen worden nu beloond met de 4 miljoen van het Rijk. Dit maak het mogelijk om direct aan de slag te gaan. En dat is goed nieuws voor het klimaat en voor de bewoners van het Ramplaankwartier, maar ook voor de andere buurten waar deze oplossing een blauwdruk voor kan worden om van het gas af te komen.’

Projectleider en bewoner Eelco Fortuijn is zeer enthousiast over de toekenning: ‘Met deze subsidie kunnen we een lang gekoesterde droom waarmaken. We begonnen een aantal jaar geleden met een groep wijkbewoners vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om onze woningen goedkoop en duurzaam te verwarmen. Sindsdien groeit de steun in de wijk en heeft al meer dan een kwart van de huishoudens aangegeven mee te willen doen. En met de ontwikkeling van de gasprijs en toenemende klimaatproblemen neemt de urgentie alleen maar toe. Waarom zouden we nog aardgas blijven verstoken als we tegen dezelfde of misschien wel lagere kosten zelf onze warmte en elektriciteit kunnen opwekken in de wijk?’

Meest duurzame en goedkope oplossing

Eind 2020 presenteerde een consortium onder leiding van TU Delft een onderzoek naar verschillende alternatieven voor aardgas voor het Ramplaankwartier. Het zonnewarmtenet kwam naar voren als meest duurzame én goedkoopste oplossing. Warmte wordt opgewekt met zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte leveren. De warmte wordt in de zomer naar warmte- en koude opslagplekken getransporteerd en opgeslagen. In de winter wordt het weer opgepompt en gebruikt voor de verwarming van huizen en warm tap- en douchewater. Wijkbewoners worden met dit systeem zo leverancier én afnemer van hun eigen warmte. Dit concept wordt al met succes toegepast in nieuwbouwwijken. De toepassing in een bestaande wijk met uiteenlopende woningtypen is nieuw. Vooral isolatie is een belangrijk punt van aandacht. Er is daarom een uitgebreide studie gedaan naar de financiële en technische haalbaarheid, ondermeer met een proefopstelling bij de TU Delft.

Uitvoering kan starten

Nu de subsidie is toegekend kan de ZonneWarmteCooperatie worden opgericht. Die gaat het zonnewarmtenet beheren en beslissen over de tarieven voor het leveren en afnemen van warmte en andere zaken. Ook wordt er gestart met aanbestedingen, bijvoorbeeld voor partijen die maatwerkadviezen kunnen geven over de deelnemende woningen. Ook moeten er leveranciers worden gecontracteerd voor warmtepompen, panelen en andere apparatuur. De voorbereidingen daarop zijn al in volle gang.

Meer informatie over SpaarGas Ramplaankwartier is te vinden op www.ramplaankwartier.nl

Meer informatie over de duurzame plannen van de gemeente Haarlem is te vinden op Routekaart Duurzaamheid

Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen