Posthuis Zaanenpark: dé ontmoetingsplek van, door en voor de buurt

Foto: Charles Duijff

De Stichting Posthuis Zaanenpark (PHZP) en de buurt herbouwen niet alleen het Posthuis, maar de Stichting krijgt ook het eigendomsrecht. Dit is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Haarlem.

Bron gemeente:

Het Posthuis Zaanenpark na de brand.

“Na de brand in 2020 hielp de buurt direct mee met de herbouw van het Posthuis. Zo ontstond het idee dat de Stichting PHZP het pand passender, duurzamer en beter te exploiteren terug kon bouwen dan als de gemeente dat zelf zou doen”, aldus Henk Jansma, voorzitter van Stichting PHZP. Begin 2021 is in een besluit vastgelegd dat de herbouw van het Posthuis door de Stichting kon worden gedaan.

Stichting PHZP verkrijgt het economisch eigendom van het herbouwde pand tegen symbolische waarde. De grond blijft van de gemeente Haarlem en daarover betaalt de Stichting erfpacht. De bestemming van het pand blijft maatschappelijk en blijft dus gericht op welzijn, ontmoeting en verbinding, zonder commercieel belang.

“Zeggenschap over het Posthuis in de wijk zelf leggen is steeds het uitgangspunt geweest. Dat past mooi bij het programma Nieuwe Democratie, waar we een paar jaar geleden mee zijn gestart. Dit is zo’n voorbeeld waarbij inwoners de uitdaging aangaan en de gemeente zelf challengen”, stelt wethouder Jur Botter. “Nog los hiervan spreek ik mijn grote waardering uit voor de vrijwillige inzet van al deze buurtbewoners.”

Herbouw Posthuis, doe je mee? Kijk op POSTHUIS ZAANENPARK

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen