COA koopt pand Meesterlottelaan en Dreef aan voor vaste opvang 300 asielzoekers

mei 17 , 14:00 Gemeente
online opvanglocatie vluchtelingen oekraine meesterlottelaan 60 kopieren
HAARLEM - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft vorige week overeenstemming bereikt met de eigenaar van het kantorencomplex op de hoek van de Meesterlottelaan 301 en de Dreef 48 over de aankoop. In dit pand komt een asielzoekerscentrum (azc) waar op termijn circa 300 asielzoekers gehuisvest worden. In april 2023 stemde de gemeenteraad van Haarlem in met deze locatie. Het gaat om permanente opvang.
Gemeente Haarlem biedt al geruime tijd noodopvang voor asielzoekers aan op verzoek van het COA. Op drie opvangschepen aan het Spaarne en in de Beijneshal zijn in totaal 450 asielzoekers ondergebracht. Een deel van deze asielzoekers kan straks doorstromen naar het nieuwe azc. De noodopvang is bedoeld als tijdelijke opvangplek.
Andere bestemming voor Oekraïners
Op dit moment wonen er Oekraïense vluchtelingen in het pand aan de Meesterlottelaan. De Oekraïense vluchtelingen die daar nu gehuisvest zijn, verhuizen voor eind 2024 naar een nieuwe locatie in Haarlem. In dit deel van het pand kunnen dan zo’n 125 asielzoekers worden opgevangen.
Wethouder Roduner: “Landelijk is er een groot onopgelost tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Haarlem neemt haar verantwoordelijkheid en vangt vluchtelingen op. We hebben hiervoor gezocht naar plekken in de stad waar de sociale draagkracht groot is. De Meesterlottelaan is zo’n locatie. De overeenkomst tussen het COA en de eigenaar is een mooie eerste stap. Om het azc tot een succes te maken is samenwerking met omwonenden, het COA, het Leger des Heils en de asielzoekers een goede tweede stap.”
Van kantorencomplex naar opvang
Het andere deel van het complex, aan de Dreef, wordt momenteel verhuurd aan bedrijven. De huurcontracten worden op korte termijn beëindigd en daarna vindt er een verbouwing plaats om dit pand geschikt te maken voor de opvang van nog zo’n 175 asielzoekers. De gemeente Haarlem blijft betrokken bij de ontwikkeling van het complex. Hier wordt een ruimtelijke procedure voor gevolgd.
COA verzorgt de opvang
Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van mensen op een azc. Het zorgt voor bed, bad, brood (opvang) en begeleidt de asielzoekers bij hun verblijf in Haarlem, zowel met het oog op mogelijke terugkeer als integratie in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat met een team van professionals in de begeleiding van mensen met traumatische ervaringen en afkomstig uit verschillende culturen. Dat doet zij in samenwerking met de gemeente Haarlem.