Ondergrondse afvalcontainer? Zet maar bij een ander voor de deur

Restafvalcontainers, Alexanderstraat.
Foto: haarlemnieuws

Bezwaarmakende Haarlemmers zijn de afgelopen jaren erg creatief geweest in het bedenken van argumenten waarom ze geen ondergrondse afvalcontainer bij hun huis wilden. Huisvuil inzamelen onder de grond is prima, maar liever bij een ander voor de deur, daar kwamen de klachten vooral op neer.

Originele argumenten waren er veel. Het opmerkelijkste argument hoorde projectcoördinator Peter Möllers van afvalinzamelaar Spaarnelanden in de Koninginnebuurt. Daar vond iemand dat het niet de bedoeling was dat hij met vuilnis over straat zou gaan lopen. Dat moet worden opgehaald. ,,Hij vond het principieel niet kloppen dat hij zelf afval weg moest gaan bréngen”, herinnert Möllers zich.

Monumentale boom

In dit deel van Haarlem komt vaak het argument voor dat de komst van een ondergrondse container de monumentale status van een pand aantast. De gedachte luidt dan: zet de container maar bij iemand voor de deur die niet in een monument woont. Een enkele keer gooit de bezwaarmaker een monumentale boom in de strijd. Tot nu toe zijn deze argumenten niet gehonoreerd.

Restafvalcontainer, Planetenlaan.
Restafvalcontainer, Planetenlaan.

 

Tussen de wijken zijn grote verschillen in de benadering van de containers. Waar in de ene wijk veel protest is, belde men in de Transvaalbuurt – waar veel meeuwenoverlast is- bij wijze van spreken dagelijks met de vraag wanneer de containers kwamen.

Waar de een gruwelt van een container voor de deur, treurt de ander dat hij juist zo ver moet lopen met zijn vuilnis. ,,Tijdens de informatieavonden kwam dat vaak als klacht naar voren. Vooral van oudere mensen, of inwoners met een handicap”, weet projectleider Möllers.

Gehandicapt

In een enkel geval heeft Spaarnelanden maatwerk geleverd. Bij een ernstig gehandicapte man komt een vuilniswagen de zak aan de deur ophalen. ,,Er zijn een paar adressen waar we het huisvuil ophalen in Haarlem”, legt de projectleider uit.

Een klacht in de Indische Buurt Zuid, een zaak die tot aan de Raad van State is uitgevochten, betekende dat de container lange tijd niet kon worden geplaatst. Voor de buurt had dit een tegenovergesteld effect. Spaarnelanden zette vier grote, open containers neer in de straat om toch de vuilniszakken te kunnen verzamelen. Gevolg: veel rommel, veel afval neergezet door anderen en een enorme plek die werd ingenomen door containers. Nu de ondergrondse container toch is geplaatst, lijkt de straat een stuk meer opgeknapt.

In de laatste twee jaar kwamen er ongeveer 220 containers bij. Tegen dertig werd officieel bezwaar aangetekend. Zeven zaken gingen door naar de Raad van State. Drie zijn er daar ongegrond verklaard. Vier zittingen staan nog op de rol.

Restafvalcontainers, Alexanderstraat.
Restafvalcontainers, Alexanderstraat.

 

Vrijwel alleen een aantoonbaar slechtere verkeersveiligheid lijkt echt te helpen tegen een container voor de deur. Of klachten over een container vlak bij een raam dat open kan. Vanwege het geluid. ,,Slechts een enkele keer waren de argumenten heel reëel”, zegt Frank Corvers contractmanager van de gemeente. ,,Het komt er op neer dat bewoners soms gewoon geen container voor de deur willen.”

Nog een paar opvallende argumenten: Iemand in de Saenredamstraat in Noord wilde niet dat een invalidenparkeerplaats moest wijken voor de container. De klacht mocht niet baten: hierop heeft de gemeente niet de container, maar de invalidenparkeerplaats vijf meter verplaatst omdat dat met de container niet mogelijk was.

Opmerkelijk is het argument: een container hoort niet in de openbare ruimte. Of wat te denken van: ik wil niet voor milieupolitie gaan spelen. Maar de meeste klachten spitsen zich toe op angst voor meer geluid, ongedierte en stank.

De gemeente en Spaarnelanden mogen veel bij het bepalen van de plek van een container in de openbare ruimte. Wel zijn ze gebonden geweest aan restricties. De ondergrondse structuur is van belang vanwege kabels en dergelijke en de politiek heeft bepaald dat de maximale loopafstand 125 meter is. Met de wensen van inwoners is zoveel mogelijk rekening gehouden, maar daar zit ook een duidelijke grens aan, benadrukken de twee.

De loopafstand tot de container is een heikel punt geweest. Voor de een te dicht bij het huis, voor de ander juist weer te ver. ,,Met het argument dat het te ver weg is, konden we bijna nooit rekening houden. We weten bij het bepalen van de plek immers niet wie waar woont en bovendien blijven mensen niet altijd op hetzelfde adres wonen.”

Meest gebruikte argumenten tegen komst ondergrondse container tussen 2014 en nu:

8 keer: Ik wil niet dat een parkeerplaats verdwijnt

5 keer: Vrees voor stank

5 keer: Ik wil geen zicht op container

5 keer: Zwerfafval

4 keer: Tast monumentale status pand aan

3 keer: Container is te ver weg

Reacties