Handtekeningenactie boze bewoners Amsterdamsevaart

Uitnodiging voor bewoners Amsterdamsevaart.
Foto: haarlemnieuws

Boze bewoners van de Amsterdamsevaart in Haarlem hebben maandagavond in het Broederhuis aan het Nagtzaamplein een handtekeningenactie op poten gezet.

Zij protesteren omdat de gemeente een belofte niet nakomt. ,,Ze hebben het nota bene zwart op wit gezet”, klonk het verontwaardigd.

De Amsterdamsevaart, waar ongeveer 160 huishoudens aan wonen, gaat van vier naar twee rijbanen. Onduidelijk daarbij is nog welke twee van de vier banen blijven en welke worden weggehaald. Verkeer dat Haarlem binnenrijdt, moet voortaan over de fly-over naar de Oudeweg.

NedTrain

Tijdens een eerste informatieavond in het ABC Architectuurcentrum over deze ‘afwaardering’ is afgesproken dat er naast de twee varianten van de gemeente ook een derde variant over de verdeling van de rijstroken op tafel komt. Dat is de variant van de bewoners, die willen dat twee banen zo veel mogelijk aan de NedTrain-kant van de weg komen. Zeg maar de rijstroken waarop het verkeer nu de stad inrijdt richting de Amsterdamse Poort. Aan de kant van de huizen zouden de twee rijstroken plaats kunnen maken voor een wandel- en speelpark.

In een Nieuwsbrief aan de bewoners beloofde de gemeente eerder dat zij ‘een derde variant maakt.’ Maar tijdens het eerste klankbordoverleg met de wijk is er niet meer gerept over deze variant. De bewoners voelen zich belazerd. Waarom inspraak als deze input meteen weer van tafel is geveegd?, menen zij. Er is geen reden gegeven aan de vertegenwoordigers van de wijkraad over waarom deze variant niet meer bestaat. Dat heeft mogelijk te maken met een klein zinnetje in de nieuwsbrief: ,,Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het beschikbare budget.”

Park

Met de handtekeningen in de hand willen de bewoners raadsleden vragen om de beloofde derde variant alsnog te laten onderzoeken. De Amsterdamsevaart zou daarmee veel groener en leefbaarder worden, menen ze. Het groen zou ook functioneler zijn aan de huizenkant. Meer mensen zouden daar gebruik van maken dan wanneer ze eerst twee rijbanen moeten oversteken om bij het park te komen. De bewonersvariant is daarmee ook veel goedkoper, menen zij.

Bovendien speelt aan de Amsterdamsevaart mee dat er veel stikstof wordt gemeten. Wanneer de rijbanen voor de deur verdwijnen, zou dat een hoop overlast schelen voor de bewoners. Zij zijn bang, zo bleek maandagavond, dat er in de zomer files komen te staan op de Vaart wanneer het strandverkeer komt dat toch niet over de Oudeweg gaat rijden.

Volle zaal eerder in het ABC.
Volle zaal eerder in het ABC.

 

De reden waarom de gemeente vasthoudt aan rijbanen aan de huizenkant, is dat er rekening wordt gehouden met huizen – of appartementenbouw aan de kant van NedTrain. Dan krijgen deze nieuwe bewoners dus het parkje voor de deur. Maandagavond is gezegd dat NedTrain nog zeker tien tot dertig jaar wil blijven in Haarlem. Zolang is woningbouw niet mogelijk.

Snel gaat er een brief naar de gemeente, wethouder Cora-Yfke Sikkema en de raadsleden waarin ook de wijkraad Amsterdamse Buurten en de Haarlemse Bomenwachters ‘vriendelijk doch dringend verzoeken gevolg te geven aan de wens van de buurten en invulling te geven aan de gedane beloften tot inspraak en participatie.’

Reacties