Haarlem krijgt 75 stembureaus voor referendum Oekraïne

Het stadhuis van Haarlem.
Foto: haarlemnieuws

Haarlem pakt het raadgevend referendum op 6 april serieus op. Waar andere gemeenten stembureaus dicht laten, opent Haarlem net zoveel stemlokalen als tijdens Tweede Kamerverkiezingen. Dat zijn er 75.

De kosten van het referendum over het Europese associatieverdrag met Oekraïne schat de gemeente op 220.000 euro. Deze zijn uiteraard niet begroot in tegenstelling tot reguliere verkiezingen. De gemeentekas heeft niet te lijden onder de extra stemgang. Den Haag zorgt in ieder geval voor 177.000 euro en in mei krijgt de gemeente waarschijnlijk nog 88.500 euro. Daarmee is 265.000 euro beschikbaar.

Opkomst

De initiatiefnemers achter het referendum (GeenPeil) vermoeden dat gemeenten het referendum dwarsbomen door minder stembureau open te laten gaan. In sommige gemeenten blijft wel zeventig procent van de reguliere lokalen gesloten. Aangevoerd wordt dat dit met geld te maken heeft of dat de opkomst toch als heel laag wordt ingeschat. GeenPeil redeneert dat minder stemlokalen voor een verslechtering van de stempositie zorgen, omdat kiesgerechtigden verder moeten reizen of langer moeten wachten voor het stemlokaal.

GeenStijl

GeenPeil, een initiatief van website GeenStijl en Forum voor Democratie, haalde in 2015 427.939 geldige handtekeningen op om een raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen Europa met de Oekraïne af te dwingen. Zij zijn het niet eens met het aanhalen van banden met het land waar de MH17 onder verdachte omstandigheden is neergestort. Ook menen de tegenstanders dat het land niet bij Europa past omdat er te veel corruptie zou zijn.

Vanaf 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden over nieuw aangenomen wetten en verdragen een referendum aanvragen. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen een wet of verdrag uit te spreken, maar de uitslag is niet bindend. Toch ligt het referendum zeer gevoelig omdat Nederland nu ook EU-voorzitter is en lelijk te kakken kan worden gezet door zijn eigen bevolking wanneer een meerderheid of een groot deel tegen het Europese verdrag zal stemmen. Ook kijken Rusland en Oekraïne uit naar de stemming in Nederland

Reacties