Negen Haarlemmers met lintje geëerd voor hun inzet voor Haarlem

De negen gedecoreerden en de burgemeester toosten.
Foto: michel van bergen

Burgemeester Bernt Schneiders heeft dinsdag – voor zijn laatste keer – negen Haarlemmers mogen onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding in de Gravenzaal op het stadhuis. Een ervan, Martin Busker, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De rest is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze Haarlemmers hebben zich stuk voor stuk bovengemiddeld veel ingezet voor hun stadsgenoten.

Hieronder volgen de namen van de bekroonde Haarlemmers, met hun verdiensten:

Martin Busker (65) beëindigde in 2015 zijn dertigjarige loopbaan als restauratiearchitect in dienst van de gemeente Haarlem. Tijdens die loopbaan heeft hij maar liefst zeventig ingrijpende restauraties begeleid, die stuk voor stuk een cultuurhistorische verrijking voor de stad betekenden. Voorbeelden zijn de herinrichting van de Janskerk als stadsarchief en de omvangrijke restauratie en herinrichting van de Haarlemse Bakenesserkerk tot Archeologisch centrum. Van Martin Busker kwam het geslaagde idee om in vijf vensters van dit voormalige kerkgebouw eigentijdse door striptekenaars ontworpen glas-in-loodramen te plaatsen. Martin Busker zet zich ook in als voorzitter van de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem. Deze stichting maakt zich sterk voor het conserveren of restaureren van geveltekens in Haarlem.

Carel Bakker (80) zet zich inmiddels 26 jaar in voor de schaatssport in de regio Haarlem en IJsclub Haarlem in het bijzonder. Hij fungeert daar als de ‘ogen en oren’ van het bestuur en eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor de leden. Hij verzorgt de dagelijkse boekhouding en de aanvraag en afwikkeling van abonnementen en licenties voor de leden. Mede dankzij Carel Bakker onderhoudt IJsclub Haarlem een uitstekende werkrelatie met de KNSB. Tussen 1990 en 2010 vervoerde Carel Bakker wekelijks cliënten van zorgcentrum De Molenburg in Haarlem naar dagactiviteiten in drie verschillende locaties van dit zorgcentrum. Hij was ook barmedewerker in zorgcentrum De Molenburg.

Albert van den Berg (77) zet zich inmiddels veertien jaar met veel energie en betrokkenheid in voor de Stichting Slachtofferhulp Kennemerland. Hij leverde een grote bijdrage aan de hulpverlening, ondersteuning en opvang van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en verkeersongevallen. Naast zijn betaalde functie van onderwijzer was hij in het verleden ook onder meer tien jaar actief voor de SOS Telefonische Hulpdienst.

Leny van Dam (78) zette zich totaal 34 jaar vrijwillig in als begeleidster van cliënten bij de Stichting Sint Jacob, locatie Boerhaave. Zij heeft zich bij deze instelling laten kennen als een bijzonder trouwe vrijwilliger, met een groot inlevingsvermogen en een goed ontwikkeld luisterend oor. Leny van Dam wist cliënten op hun gemak te stellen en verzorgde hen op maat. Zij was veel cliënten die in de laatste fase van hun leven verkeren tot grote steun.

Helmut Eitze (83) zet zich inmiddels 27 jaar in voor de vakbond FNV regio Noord West. Als consulent adviseerde hij de FNV-leden op het gebied van werk, inkomen, letselschade en sociale zekerheid. Daarnaast coördineerde hij het werk van andere vrijwillige vakbondsconsulenten. Helmut Eitze heeft zich ook lange tijd ingezet voor de belangen van cliënten in de thuiszorg in de regio. Tot slot zet hij zich ook inmiddels 27 jaar in voor de Protestantse gemeente in Haarlem-Noord en Spaarndam.

Koos de Groot (80) zet zich inmiddels twintig jaar in voor het onderhoudsteam van de Stichting Molens Zuid Kennemerland. Met zijn specialistische kennis en praktische benadering stak hij vele uren in het beheer, onderhoud en herstel van monumentale molens in en rond Haarlem. Sinds 2002 is hij als vaste molenaar in dienst van de Stichting Molen de Adriaan. Daar is hij verantwoordelijk voor het functioneren, de veiligheid en het technisch onderhoud van Molen de Adriaan. Als mentor van het Gilde van vrijwillige molenaars leidt Koos de Groot ook inmiddels twintig jaar kandidaten op tot molenaar.

Tineke Brants-Mein (69) maakt en maakte zich verdienstelijk in diverse Haarlemse sectoren. Voor de Damiate Band Haarlem is zij inmiddels meer dan 35 jaar in allerlei praktische functies actief. Daarnaast is Tineke Brants meer van 25 jaar secretaris van Sportvereniging BATO Haarlem. Ook voor de Haarlemse Openbare Basisschool De Cirkel was zij lange tijd als vrijwilliger actief. Voorts was zij ruim 22 jaar secretaresse en lid van de perscommissie van de Haarlemse Basketball Week. Sinds 2008 is zij tot slot actief voor Stichting Support4Specials, die kinderen met een beperking de mogelijkheid biedt om dolfijntherapie te volgen op Curaçao.

Melie Laureij-Meulenbroek (72) zet zich sinds 1978 als vrijwilliger in diverse functies in voor de samenleving. Bij de Hospice Groep in Haarlem en omstreken geeft zij op kundige wijze steun aan terminaal zieke mensen en hun naasten. Sinds kort is Melie Laureij als vrijwilliger ook actief bij BUUV en als kathedraalwacht bij de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. Zij was eerder penningmeester van het bestuur van de stichting Het Berkhuis. Deze stichting zette zich in voor de realisering van een gezamenlijk woonhuis voor kinderen met een fysieke en/of geestelijke beperking.

Wies Bakker-van Oerle (85) heeft zich 21 jaar ingezet voor Spaarnestad Photo, een omvangrijke databank van historisch fotomateriaal. Zij hield zich bezig met het archiveren en coderen van grote hoeveelheden fotomateriaal. Mede door deze inspanningen is dit historisch beeldmateriaal veel beter toegankelijk geworden. Daarnaast is Wies Bakker inmiddels 23 jaar trouw vrijwilliger bij het Parochiesecretariaat van de Kathedrale basiliek Sint Bavo en bij het secretariaat van de Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Holland.

 

 

Reacties