Spanning stijgt: Spaarndam-Oost naar Amsterdam of toch naar Haarlem?

Spaarndammers bij de vergadering van de Dorpsraad. Op de derde rij, naast man met rode stropdas: Haarlems wethouder Merijn Snoek.
Spaarndammers bij de vergadering van de Dorpsraad. Op de derde rij, naast man met rode stropdas: Haarlems wethouder Merijn Snoek.
Foto: haarlemnieuws

Spaarndammers kunnen vanavond met elkaar in debat gaan over de toekomst van de twee kernen van Spaarndam. De komende week krijgen de inwoners de mogelijkheid zich uit te spreken over de kwestie in een peiling.

In het Dorpscentrum ligt de vraag voor of Spaarndam-West en -Oost één dorp moeten worden. De avond in het centrum is vooral bedoeld om informatie te verschaffen. De kwestie is actueel omdat de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude zich op gaat heffen en wil fuseren met Velsen, Haarlemmermeer of Amsterdam.

Haarlem

Dat betekent dat Spaarndam niet één dorp kan worden omdat Spaarndam-West onderdeel van Haarlem is. Als Spaarndam één dorp wil worden zal het bij Haarlem moeten horen, want volgens wethouder Merijn Snoek laat Haarlem Spaarndam-West niet gaan.

Op de site van de dorpsraad is al veel informatie te lezen over de achtergronden van de fusie en de bidboeken van Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer. In juni wordt bekend welke partner het gaat worden. Haarlem is als fusiepartner voor de hele gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude afgevallen.

De Dorpsraad staat op het standpunt dat het gunstig is voor Spaarndam om één dorp te worden. De raad wil van de bewoners horen of ze op de goede weg zit met dat standpunt.

Brief aan Remkes

Duo-voorzitter Marry Brokking stuurde vorige week een brief naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Commissaris van de Koning Johan Remkes omdat de Dorpsraad zich zorgen maakt over het fusieproces. Dit omdat het gemeentebestuur van Haarlemmerliede & Spaarnwoude een fusie wil van de hele gemeente met een andere gemeente en geen opdeling. ‘Aangezien wij ons zorgen maken over het proces met het oog op de positie van het dorp Spaarndam, willen wij ons nu al tot uw college wenden en niet wachten tot de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn definitieve keuze heeft bepaald’, schrijft Brokking. ‘Bij het vaststellen van de short list is de gemeente Haarlem afgevallen als mogelijke fusiepartner en is als het ware ingewisseld voor Amsterdam. Wij hebben ons daarover zeer verbaasd en niet alleen wij. Ook talloze inwoners. Het gemeentebestuur heeft ons niet duidelijk kunnen uitleggen waarom deze keuze is gemaakt. Vaak wordt de financiële positie van Haarlem genoemd, maar dat mag volgens ons bij een gemeentelijke herindeling nooit een doorslaggevend criterium zijn.’

Spaarndam kan beter één dorp worden, bepleit Brokking. ‘Dat lijkt vanuit bestuurlijk oogpunt logisch en biedt voor de inwoners voordelen, zoals het gebruik kunnen maken van dezelfde maatschappelijke voorzieningen. Aangezien de beide delen van Spaarndam –  en eigenlijk het hele westelijk deel van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (waaronder de dorpjes Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Penningsveer) – een natuurlijke oriëntatie hebben op Haarlem, vinden wij het onbegrijpelijk en onterecht dat Haarlem buiten beeld is geraakt als mogelijke fusiepartner. De inwoners van Spaarndam en omgeving zijn sociaal-maatschappelijk vooral op Haarlem gericht.’

Fusiepartner

Zij besluit in de brief dat Haarlem ook veel interesse toont in Spaarndam. ‘Haarlem heeft zich ook altijd zeer betrokken getoond bij Spaarndam. Zo subsidieert deze gemeente al bijna 40 jaar met een aanzienlijk bedrag het Dorpscentrum Spaarndam, dat in het oostelijk (niet-Haarlemse) deel van ons dorp is gelegen. Ook voor de komende jaren heeft deze gemeente garanties gegeven voor de subsidiestroom. Het is dan ook niet uit te leggen dat met deze gemeente niet meer gesproken wordt als mogelijke fusiepartner, maar wel met Amsterdam waarmee onze dorpsbewoners nauwelijks een band hebben. Hoewel wij grote waardering hebben voor de wijze waarop het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude de inwoners betrekt bij het fusieproces, vinden wij de door dat bestuur gemaakte keuze voor genoemde short list, waarop de gemeente Haarlem ontbreekt, onjuist. Dit doet geen recht aan de feitelijk bestaande situatie en is naar onze mening een grote omissie in de thans lopende procedure.’

Van de provincie wordt gevraagd Haarlem weer als fusiepartner van de gehele gemeente te bestempelen.

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen