‘Provincie laat Haarlemse voetgangers in de kou staan’

Oversteekplaats Marsmanplein.
Foto: haarlemnieuws

Veel moet wijken voor de provinciale bus die tussen het station en het Delftplein moet gaan rijden. Voetgangers voelen zich geslachtofferd.

De wijkraden in Haarlem-Noord hebben gedeputeerde Elisabeth Post dit weekeinde een boze, open brief gestuurd. Zij voelen zich in de kou gezet omdat de VVD-politica niet luistert naar hun wens om verkeerslichten voor voetgangers te behouden.

In Velsen is de boel ook al op zijn kop gezet om deze bus wat sneller te laten rijden en nu is vooral de Rijksstraatweg aan de beurt. ‘U laat de Haarlemmers die langs het tracé over de Rijksstraatweg wonen in de kou staan, omdat u niet wenst te luisteren naar de gevoelens van deze bewoners. Zij hebben al meerdere malen aangegeven dat de veiligheid van voetgangers die de Rijksstraatweg willen oversteken, ernstig in gevaar komt als de verkeerslichten bij de oversteekplaatsen worden verwijderd’, schrijft Cees van der Putten namens negen belangenverenigingen aan gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland.

Vertraging

De met verkeerslichten bewaakte oversteekplaatsen bij Muiderslotweg, Marsmanplein en Julianapark moeten van Post verdwijnen omdat de bus anders een paar minuten vertraging oploopt. De gemeente steunt de plannen van de provincie. Namens de overheden is voorgesteld de verkeersheuvels op de drie plekken te verbreden zodat voetgangers in twee keer kunnen oversteken. ‘Maar de bewoners hebben het gevoel dat hiermee de veiligheid voor de voetgangers wordt opgeofferd aan een snellere busverbinding’, aldus Van der Putten.

De wijkraden hebben nu in een provinciaal verslag gelezen dat verkeerslichten de wachttijden voor de bus doen toenemen en dat daarmee het snelbusproject niet is gediend. Kort gezegd: de bus moet niet meer op trage verkeersdeelnemers wachten, zij moeten de bus (en autoverkeer) eerst voor laten. ‘Dat de bus er komt is een feit, maar dat er niet naar de bewoners wordt geluisterd vinden wij ronduit kwalijk’.

Beschamend

Om de bus niet te veel af te remmen, is ook halte Marsmanplein geschrapt. Dit is de in- en uitstap bij een winkelcentrum en voor de bewoners van onder meer de lange Eksterlaan. De wijkraden vinden dit schrappen van een halte ‘beschamend.’ ‘Zo laat u de Haarlemmers opnieuw in de kou staan. Wij pleiten daarom nogmaals voor de halte bij het Marsmanplein. Volgens ons zou het u juist sieren als u voor de realisatie van dit, voor de provincie belangrijke prestigeproject, wat extra geld beschikbaar stelt om aan de wensen van de Haarlemmers tegemoet te komen. Want daarmee is de kou weer een beetje uit de lucht.’

De ondertekenaars zijn: Wijkraad Delftwijk Waterbuurt, Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, Wijkraad Frans Hals, Wijkraad Indische Buurt Noord, Wijkraad Kleverpark, Wijkraad Sinnevelt, Wijkraad Vondelkwartier, Winkeliersvereniging Marsmanplein en Winkeliersvereniging Rijksstraatweg.
Cees van Putten, voorzitter Wijkraad Vondelkwartier.

Reacties