De Hartekamp genomineerd voor maatschappelijke prijs

Femke Halsema helpt een bewoner.
Foto: Ron de Gruyl

Goed nieuws voor De Hartekamp Groep die mensen met een beperking verzorgt en ondersteunt. De kans bestaat dat staatssecretaris Martin van Rijn op 1 juli een prijs aan de zorginstelling overhandigt.

De Hartekamp Groep, die op meer dan vijftig locaties in de regio werkt, maakt kans op een zogeheten Gouden Prokkel. Dat is een prijs die de Stichting Prokkel uitdeelt aan organisaties, bedrijven, particulieren en mensen met een verstandelijke beperking die stimuleren om mensen met en zonder beperking elkaar te laten ontmoeten. De Hartekamp maakt vanwege een groot aantal stages (zestig) kans op de Gouden Prokkel in de categorie Prokkelstages.

Prettig leven leiden

Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. De Hartekamp Groep steunt deze visie als volledig partner en stimuleert haar cliënten al jaren om midden in de samenleving een prettig leven te leiden. Om deze bijzondere ontmoetingen verder onder de aandacht te brengen, nomineert Stichting Prokkel jaarlijks een aantal organisaties die in aanmerking komen voor de ‘Gouden Prokkel’.

Die Prokkelweek was van 6 tot en met 10 juni toen De Hartekamp ook een feestweek had met ‘Goed voor mekaar.’ Een week met diverse activiteiten zoals een reünie voor oud-medewerkers en oud-cliënten van locatie de Hartekamp, belevingsactiviteiten, een openingsfestival en een symposium dat in het teken stond van het netwerk van de cliënt. Toen kwam Femke Halsema, voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, naar Heemstede om daar een nieuwe wijk op de locatie van De Hartekamp officieel te openen met de oudste bewoner van 91 jaar. Zij plantten een nieuwe notenboom die het duurzame karakter van de nieuwe wijk symboliseert.

Financiële situatie verbeterd

De Hartekamp Groep sloot het jaar 2015 af met een positief resultaat van 1,2 miljoen euro. De in 2015 genomen maatregelen om de financiële situatie structureel te verbeteren, hebben geleid tot een afname van kosten. Daardoor kon de daling van de inkomsten met € 2,5 miljoen goed worden opgevangen. De totale opbrengsten waren € 89,6 miljoen. Ook de cijfers over het eerste kwartaal van 2016 zien er volgens De Hartekamp goed uit en ontwikkelen zich in lijn met de ingezette koers.

De Hartekamp: ‘In de genomen maatregelen is de zorg zoveel mogelijk ontzien. Er is bijvoorbeeld gekozen om een hele managementlaag te schrappen. Er zijn vier dagcentra met onderbezetting gesloten en het aantal locaties is verminderd. Er zijn ook kwaliteit verhogende maatregelen doorgevoerd. Het invoeren van zelforganisatie, het verder verbeteren van de huisvesting voor onze cliënten en het versterken van eigen kracht en zeggenschap van cliënten met versterkend begeleiden. Alles bij elkaar een goed fundament voor de toekomst.’

Reacties