Deel Haarlem-Noord krijgt beschermde status

Huis te Zaanen.
Foto: haarlemnieuws

Een deel van Haarlem-Noord is beschermd stadsgezicht verklaard. Namens minister Jet Bussemaker is deze status deze week verleend vooral vanwege de architectuur van de zogeheten tuinwijk.

Het beschermde stadsgezicht Haarlem Noord omvat verschillende buurten die in meerdere fasen tussen 1880 en 1940 zijn ontwikkeld. Kenmerkend voor dit gebied is de bijzondere aandacht van de ontwerpers van destijds voor de vormgeving van de woningen, de stedenbouwkundige opbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Dit komt tot uiting in de vaak bijzondere architectuur van de lage woningbouw met voortuinen, veel besloten plantsoenen en pleinen en knikkende en bochtige straten: de tuinwijk werd geboren.

Huis te Zaanen ook beschermd

De principes van de ontwerpers om een prettige woonomgeving te creëren zijn grotendeels bewaard gebleven en daarom is Haarlem-Noord nog steeds een geliefde plek om te wonen. De laatste jaren is Haarlem-Noord vooral in trek bij Amsterdammers. Juist in dit deel van Haarlem-Noord (Kleverpark en Planetenbuurt) rijzen de huizenprijzen de pan uit. Karakteristieke gebouwen binnen het stadsgezicht zijn: de molen van de Schoterveenpolder uit de 17e eeuw, de ruïne van Huis ter Kleef, het Huis te Zaanen en de Heilig Hart Kerk.

De status van beschermd stadsgezicht is gericht op de bescherming van de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van een gebied. Het betekent overigens niet dat alle panden die binnen een beschermd gezicht vallen, ook een rijksmonument worden. Bescherming van het gebied betekent vooral dat de wijken zelf zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Via de huidige bestemmingsplannen is al rekening gehouden met de bijzondere kwaliteit van de gebouwde omgeving. Deze plannen zorgen ervoor dat toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen goed in te passen zijn.

Haarlem telt bijna 1200 rijksmonumenten en drie beschermde stadsgezichten: Haarlem Centrum, Haarlem Zuid en Haarlem Zuid-West, en het beschermd dorpsgezicht Spaarndam. Beschermd stadsgezicht Haarlem Noord komt daar nu bij. Nederland telt ongeveer 400 beschermde stads- en dorpsgezichten.

Reacties