Het Schoter stopt met gymlessen op kunstgras na uitzending Zembla

Het Schoter.
Foto: Pr/Het Schoter

Middelbare school Het Schoter in Haarlem-Noord geeft geen gymles meer op kunstgras. In het kunstgrasvelden kunnen kankerverwekkende stoffen zitten, blijkt uit een uitzending van Zembla.

Dat schrijft de school aan de leerlingen. Sinds de uitzending over het gebruik van rubbergranulaat van autobanden in de velden is er overlegd met de docenten lichamelijke opvoeding en is besloten in de buitenlessen meteen, en tot nader order, geen gebruik meer te maken van deze velden.

Voor zover bekend is Het Schoter een van de eerste organisaties die is gestopt met kunstgras naar aanleiding van de uitzending.

Haarlem Kennemerland

Het Schoter maakt gebruik van de velden van voetbalclub Haarlem Kennemerland. Deze club beschikt over één kunstgrasveld en drie gewone velden. Het bestuur heeft sinds Zembla contact met de gemeente en heeft geconcludeerd dat er ‘nog geen aanleiding is om concrete maatregelen te nemen.’

De gemeente heeft een bericht uitgestuurd over de kunstgrasvelden. Dat bericht is hier te lezen. Haarlem wacht nader onderzoek af, maar wijst er wel op dat ‘Op verzoek van het ministerie van VROM heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2008 de veiligheid van rubbergranulaat onderzocht. Daaruit bleek dat de korrels geen risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB daarom een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat.’

 

 

 

 

Reacties