Controleurs keuren Spaarne Gasthuis goed

De locatie in Haarlem-Zuid.
Foto: Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis heeft weer een accreditatie gekregen. Controleurs van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg controleerden het ziekenhuis en oordeelde positief.

Het NIAZ ontwikkelt normen op het gebied van kwaliteit en toetst of zorginstellingen hieraan voldoen. Het Spaarne Gasthuis wil haar patiënten de best mogelijke zorg leveren. Of het ziekenhuis daarin slaagt en waar dat nog beter kan, is best moeilijk te meten. De normen van het NIAZ helpen daarbij.

Over schouders van artsen meekijken

Onafhankelijke auditoren van NIAZ hebben in oktober een week lang meegelopen in het ziekenhuis. Op alle locaties volgden ze uiteenlopende zorgprocessen. Ze keken mee bij consulten en behandelingen van patiënten, spraken met medewerkers en specialisten, bekeken protocollen enzovoort. Op die manier kregen ze een duidelijk beeld van hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis. Ook beoordeelden ze of het ziekenhuis erop is ingericht die kwaliteit en veiligheid doorlopend onder de loep te nemen en (verder) te verbeteren.

Het oordeel van NIAZ was positief. De accreditatie en het bijbehorende certificaat worden op 6 december uitgereikt aan de raad van bestuur.

Bestuursvoorzitter Peter van Barneveld: ‘Een keurmerk als dit geeft onze patiënten het vertrouwen dat we kwalitatief goede en veilige zorg leveren. Daarnaast geeft het zorgverzekeraars de zekerheid dat ze kwalitatief goede zorg voor hun patiënten inkopen. We zijn blij en vol waardering voor onze medewerkers en artsen. Dankzij hun enorme inzet, midden in een fusieproces,  kunnen we met de accreditatie laten zien dat we onze zaken op orde hebben.’

Reacties