553 Meldingen van vuurwerkoverlast in Haarlem

Siervuurwerk.
Foto: pixabay

Landelijk ontving het meldpunt vuurwerkoverlast 48.000 meldingen. In Haarlem is 553 keer aan de bel getrokken.

Het aantal meldingen over te vroeg afgestoken vuurwerk en bange huisdieren is daarmee lager dan een jaar geleden. Daar staat tegenover dat het aantal meldingen van gevaarlijke situaties op straat, letsel en schade door vuurwerk is gestegen, meldt GroenLinks in een persbericht.

Volgens GroenLinks-raadslid Daphne Huysse is het vuurwerkprobleem nog niet opgelost, maar heeft de maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast in haar ogen wel tot meer bewustwording geleid. ‘De sociale norm rond het afsteken van vuurwerk is langzaam aan het veranderen. Mensen houden meer rekening met hun buren. Ook vuurwerkvrije zones hebben een positief effect in verschillende gemeenten in het land. GroenLinks Haarlem pleit ervoor om komend jaar ook in Haarlem vuurwerkvrije zones in te stellen.’

Toename incidenten

GroenLinks Haarlem maakt zich naar eigen zeggen wel zorgen over de toename van het aantal incidenten met letsel en schade.

Het meldpunt vuurwerkoverlast was deze jaarwisseling voor het vijfde opeenvolgende jaar geopend. Het is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. Ze pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Net als onder andere oogartsen, plastisch chirurgen, kinderartsen en verzekeraar Achmea ziet GroenLinks het liefst dat er een verbod komt op consumentenvuurwerk.

Daarvoor in de plaats zou Haarlem een professionele vuurwerkshow moeten organiseren, iets waar GroenLinks Haarlem al jaren voor pleit.

Reacties