Grootschalige fraude: 3000 Haarlemmers niet op juiste adres ingeschreven

Uitzicht vanaf het terras van V&D (eind 2015).
Foto: haarlemnieuws

De gemeente Haarlem schat dat 3000 inwoners bewust niet op het juiste adres staan ingeschreven om te frauderen. Of dat relatief veel is ten opzichte van andere steden, is onbekend. Haarlem heeft zo’n 150.000 inwoners.

Haarlems Dagblad meldt dat getal vanochtend. De schatting staat vermeld in het actieprogramma integrale veiligheid en handhaving 2017. B en W stelden dat programma op 20 december vast.

Uitkeringsfraude en toeslagenfraude zijn meestal de redenen om een verkeerd adres op te geven. Ook is er een link met georganiseerde criminaliteit.

Scherpere controles

De fraudeurs zijn gewaarschuwd, blijkt uit het actieprogramma. ‘Naar schatting staan er in Haarlem circa 3000 mensen niet op het juiste adres ingeschreven. In 2017 wordt de aanpak verder versterkt door samenwerking met het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met ondersteuning van dit Kenniscentrum kan nog scherper risicogericht worden gecontroleerd op woon- en adresfraude. In 2016 zijn door gemeente Haarlem circa 300 adressen bezocht (…)┬áDe gemeente Haarlem is benoemd als ambassadeur voor het verder uitrollen van dit project binnen de regio.’

In de lijst voor 2017 zijn vijf prioriteiten aangegeven als het gaat om veiligheid in de stad: Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes, Leefbaarheid van wijken en buurten, Woon-en adresfraude en Ondermijning door georganiseerde criminaliteit.

 

 

Reacties