Broodcontainers tegen ongedierte bij moskeeën in Schalkwijk

El Aichi met twee containers.
Foto: United photos/Paul Vreeker

Bij vier moskeeën in Schalkwijk staan nu broodcontainers. Deze moeten helpen om een einde te maken aan brood- en etensresten op straat en om overlast van ongedierte en meeuwenoverlast te voorkomen.

Op initiatief van CDA-raadslid Mostapha El Aichi en met de gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn de broodcontainers geïntroduceerd in Haarlem. El Aichi: ‘Met een broodcontainer bieden we iedereen met een islamitische geloofsovertuiging de mogelijkheid om oud brood en etensresten op een goede manier aan te bieden. De inhoud van de container wordt namelijk verwerkt tot compost of biogas en krijgt zo een nuttige bestemming’, aldus El Aichi.

Voedsel niet weggooien

Met wijkraden en vertegenwoordigers van de moslimorganisaties informeert hij de Haarlemse moslimgemeenschap over de broodcontainers en benadrukt hij het nut ervan. Duidelijk moet worden dat het geen prullenbakken of gft-bakken zijn.

Vanuit de islamitische geloofsovertuiging is het gebruikelijk om overgebleven voedsel aan behoevenden te geven en mag voedsel niet worden weggegooid. Het komt regelmatig voor dat overgebleven voedsel met dieren buiten wordt gedeeld, waardoor het op straat of in het water terechtkomt. Dat veroorzaakt vervuiling en overlast van ongedierte en meeuwen. De broodcontainers bieden hiervoor een duurzame oplossing. In steden als Leiden, Amsterdam en Den Haag zijn de containers al een succes.

De containers staan bij de Selimiye moskee, Furkan moskee, het Islamitisch Cultureel Centrum (ICCH) en moskee Dar As-Salaam. Per locatie staan twee broodcontainers herkenbaar aan de felblauwe sticker waarop staat wat wel en niet in de container hoort. De effectiviteit van de containers wordt na een aantal maanden geëvalueerd.

Reacties