PWN en Nova College tekenen samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking is bezegeld.
Foto: Michel van Bergen

Drinkwaterbedrijf PWN is blij met de innovatieve oplossingen waarmee studenten komen en tekent een samenwerkingsverband met het Nova College.

Joke Cuperus, directeur drinkwaterbedrijf PWN, en Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur Nova College, tekenden een samenwerkingsovereenkomst.

Deze samenwerking is onderdeel van een grotere samenwerking: Smart Makers Education, waarvan ook de Hogeschool InHolland, de 3D Makers Zone in Haarlem en technologiebedrijf Cisco Systems deel uitmaken. Het doel van Smart Makers Education is om een nieuwe generatie studenten op te leiden in het bedenken van slimme oplossingen.

Drones

In 2015 sloot PWN een overeenkomst met de 3D Makers Zone. PWN wilde de kansen en bedreigingen van 3D printing voor haar branche verkennen en de 3D Makers Zone is een plek waar bedrijven en scholen kennis uitwisselen en onderzoek doen. Inmiddels heeft PWN hier een Innovatielab Water en Natuur met de nieuwste technologische toepassingen, zoals sensoren, apps, virtual reality en drones. Medewerkers van PWN en studenten van de scholen die participeren in de 3D Makers Zone verkennen hier deze nieuwe technologieën. Daar vonden PWN en het Nova College elkaar. PWN betrok jong talent bij innovatievraagstukken en was enthousiast over de oplossingen waarmee de studenten kwamen.

Studenten van het Nova College zijn al enige tijd actief betrokken bij actuele innovatievraagstukken van PWN. Ze ontwikkelen een drone die bodemverontreiniging detecteert en een slimme waterafsluiter. Dat gebeurt in projecten en ‘makathons’, evenementen waar op een inventieve manier wordt gewerkt aan concrete oplossingen voor specifieke vraagstukken.

Zo leren studenten werken met de laatste technologische ontwikkelingen aan slimme oplossingen voor een vraagstukken van PWN. Een mooi voorbeeld daarvan is de Plastic Free Rivers-makathon, waar de deelnemers oplossingen bedachten voor plastic afval in rivieren. Ook leveranciers en technologiebedrijven doen mee aan de makathons. Het wedstrijdelement werkt als extra stimulans; er zijn mooie prijzen te winnen. Na de makathon mogen de studenten hun oplossing verder uitwerken in het Innovatielab Water en Natuur van PWN op de 3D Makers Zone.

 

 

Reacties