Fietsersbond stapt naar de rechter om behoud fietspaden Kenaupark

Omwonenden in actie.
Foto: FIetsersbond

De Fietsersbond heeft een kort geding aangespannen tegen gemeente Haarlem om te voorkomen dat fietspaden in hetĀ  Kenaupark worden weggehaald.

De gemeente Haarlem heeft volgens de Fietsersbond aangegeven niet te willen wachten op de uitkomst van bezwaarprocedures en wil eind januari beginnenĀ met werkzaamheden. De Fietsersbond wil met een kort geding voorkomen dat er schade aan het park wordt aangericht die later niet meer kan worden teruggedraaid.

Fietsersbond, Milieudefensie en Haarlemmers hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen. Het is volgens de Fietsersbond een drukke autoroute en voor fietsers een directe route naar het station. ‘Het is onbegrijpelijk dat de gemeente hier de fietspaden wil verwijderen.’

Bezwaarschriften hebben geen opschortende werking voor de werkzaamheden. Zij loopt dan wel het risico dat zij na gereedkomen van de werkzaamheden het ontwerp alsnog zal moeten aanpassen. Nu wil de Fietsersbond een zogeheten Voorlopige Voorziening aanvragen bij de rechtbank. Inzet is de het stopzetten van de werkzaamheden van de gemeente in en om het Kenaupark.

Onduidelijk is nog wanneer dit kort geding plaatsheeft.

Reacties