Minister bewierookt Nova College om aanpak schoolverlaters

Complimenten voor de aanpak van Nova College.
Foto: pr/nova college

Het Nova College is er bijzonder trots op dat minister Jet Bussemaker het college roemt om de daling van 16,5 procent aan vroegtijdige schoolverlaters.

Vandaag 21 februari maakt minister Bussemaker de resultaten bekend van de aanpak voortijdig schoolverlaten. Het gaat om de voorlopige cijfers schooljaar 2015/2016. De onderwijsminister stuurt een brief naar de Tweede Kamer, daarin noemt zij het Nova College als een van de instellingen die zij extra in het zonnetje zet. Het Nova College realiseerde een daling van 16.5 % en ontvangt maandag na de voorjaarsvakantie een felicitatietaart van de minister.

409 Schoolverlaters

De voorlopige DUO-cijfers voor het Nova College laten het volgende zien: het vsv-percentage over schooljaar 2015/2016 is 4,5%, het jaar daarvoor was dat 5,4%. Dat betekent een daling van 16,5%. Het aantal voortijdig schoolverlaters over schooljaar 2015/2016 is 409, het jaar daarvoor was dat 485.

Deze daling laat opnieuw het succes zien van de Nova aanpak, die een aantal jaar geleden is ingezet om het aantal uitvallers steeds verder terug te dringen. In deze aanpak zet het Nova College sterk in op persoonlijke begeleiding van de student. Daarnaast blijkt dat de nauwe samenwerking met de gemeenten in de Novaregio belangrijk is om het aantal voortijdig schoolverlaters te verlagen.

Sleutel tot succes

Ed van den Berg, lid College van Bestuur Nova College, constateert trots dat de ambitie om in schooljaar 2017 – 2018 onder de 4% uitvallers te komen, in zicht komt: ‘We zien dat de persoonlijke aanpak en aandacht voor de individuele student hierbij de sleutel tot succes is. Dat vraagt niet alleen inzet van de docenten, ook de mensen ‘achter de schermen’ binnen het Nova College en bij de gemeenten spelen hierin een belangrijke rol.’

De minister zet Nova College extra in het zonnetje omdat de instelling voldoet aan de volgende criteria: De uitval op de instelling (voorlopig uitvalpercentage) is ten opzichte van vorig jaar gedaald met tenminste 5%, Daarnaast moet de instelling voldoen aan minimaal één van deze criteria: de voorgaande drie jaren is het uitvalpercentage steeds ieder jaar gedaald; en/of het vsv-percentage van de instelling ligt onder het landelijk mbo-gemiddelde.

Reacties