Rode Kruis leert ehbo aan studenten Nova College Orde en Veiligheid

Hup! Gelijk mond op mond oefenen.
Foto: Michel van Bergen

Rode Kruis Haarlem is deze week begonnen met cursussen ehbo voor vijftig eerstejaars studenten van de opleidingen Beveiliger en Handhaver op het Nova College aan de Zijlweg in Haarlem.

De cursus is onderdeel van het keuzedeel ARBO, Kwaliteitszorg en Hulpverlening. Tijdens de 20-urige cursus worden de studenten opgeleid tot volwaardige eerstehulpverleners, voordat zij op stage gaan.

De studenten leren een slachtoffer in veiligheid brengen, reanimeren en een AED gebruiken en wat te doen bij veelvoorkomende ongevallen zoals botbreuken en huidwonden, bewusteloosheid, hersenschuddingen en beroertes. Met deze cursus behalen de studenten een erkend EHBO diploma als aanvulling op hun mbo diploma.

Volgens Piet van Bloois, kaderinstructeur van het Rode Kruis is het EHBO-diploma een zeer noodzakelijke aanvulling op de opleidingen Beveiliger en Handhaver: ‘Mensen verwachten van iemand in uniform dat hij of zij hulp kan verlenen in geval van nood. Lang niet alle beveiligers en handhavers zijn echter opgeleid in eerstehulpverlening. Het is mooi dat het Nova College hierin verandering wil brengen en wil zorgen dat de nieuwe lichting straks wel EHBO-vaardig aan de slag gaat’.

Volgens het Rode Kruis In Nederland beschikt slechts 3% van de inwoners over een geldig EHBO-certificaat. Het Rode Kruis wil hierin graag verandering brengen en zorgen dat meer mensen – juist ook jongeren – weten hoe te handelen in noodgevallen. Rode Kruis Haarlem organiseert daarom EHBO-cursussen voor publiek en cursussen op maat via bijvoorbeeld de Vrijwilligersacademie Haarlem.

Reacties