Twaalf gelukkigen tijdens Lintjesregen Haarlem

De twaalf gedoreerden.
Foto: Michel van Bergen

Twaalf Haarlemmers hebben dit jaar tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Jos Wienen reikte hen de bijbehorende versierselen uit op woensdagochtend 26 april, in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis.

De heren A.F.C (Ton) van Dijk en C.J. Jorna zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De andere hieronder genoemde gedecoreerden mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verdiensten van de twaalf Haarlemse gedecoreerden.

De heer A.F.C. (Ton F.) van Dijk (54)

Ton F. van Dijk was journalist, televisiemaker en later ‘baas’ van Nederland 1 en directeur TV-programmering van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).
Hij ontwierp en realiseerde het model waarmee de drie Nederlandse TV-zenders op dit moment programmeren. Daarnaast is Ton F. van Dijk bijna tien jaar voorzitter van Stichting MAX Maakt Mogelijk. Deze stichting initieert en realiseert projecten om de leefomstandigheden te verbeteren van met name kwetsbare ouderen in arme landen. Tot voor kort was Ton F. van Dijk directeur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

De heer C.J. Jorna (71)

De heer Jorna is inmiddels 37 jaar landelijk Keurmeester voor de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). Mede door zijn correcte en objectieve wijze van keuren, beschikt de politie in ons land over uitstekende politiehonden. Daarnaast was de heer Jorna 32 jaar voorzitter van de afdeling Noord-Holland van de KNPV. Hij stond vanuit die rol mede aan de basis van de cursus Basis KNPV Dresseur. De positieve trainingsmethodieken voor honden die met deze cursus worden aangeboden, komen het dierenwelzijn ten goede.
Mevrouw J.D. (Anneke) Bouman (67) en de heer G. (Gerard) Merks (72)
Mevrouw Bouman en de heer Merks zetten zich inmiddels ruim vijftien jaar in voor Mercy’s home, een kinderhuis in India. In dit tehuis kunnen een kleine zeventig wezen en halfwezen onder professionele begeleiding werken aan een leefbare toekomst. Mevrouw Bouman en de heer Merks steken al hun beschikbare vrije tijd, vakantiegeld en energie in dit project. Mevrouw Bouman staat garant voor een succesvolle fondsenwerving. De heer Merks is als penningmeester onder meer verantwoordelijk voor de boekhouding.

Mevrouw C.W.M. (Clara) Booms-Diependaal (65)

Mevrouw Booms zet zich inmiddels veertig jaar in voor het steunpunt Bij Bosshardt van het Leger des Heils in de Indische Buurt Noord. Dit steunpunt is voor veel bewoners van deze buurt een onmisbare ontmoetingsplaats. Mede dankzij de ondersteuning die de vrijwilligers van dit steunpunt bieden, zijn veel bewoners in staat langer zelfstandig te blijven wonen. Mevrouw Booms begeleidt activiteiten voor met name kinderen en alleenstaande ouderen, verricht mantelzorg aan ouderen en alleenstaanden en vervult de conciërgetaken voor het buurtcentrum.

De heer H.J. Franke (86)

De heer Franke zet zich meer dan 25 jaar als vrijwilliger in voor Wijkcentrum Trefpunt ’t Trionk in Haarlem-West. Als medebeheerder en contactpersoon van ’t Trionk verricht hij de meest uiteenlopende praktische werkzaamheden. Hij begeleidt ouderen bij activiteiten en is het wakend oog op de omgeving van het wijkcentrum. Met zijn rijke kennis voorziet hij daarnaast het bestuur van advies.

De heer H.J.J. (Han) Leroi (85)

De heer Leroi is inmiddels dertien jaar als stadsgids verbonden aan het Gilde Haarlem, een vrijwilligersorganisatie die rondleidingen in de Haarlemse binnenstad verzorgt. In de jaren ’80 en ’90 was de heer Leroi ook totaal dertien jaar bestuurslid en later voorzitter van de Stichting Hugo Kotestein. Deze stichting zet zich in voor het behoud van monumenten en objecten in Woerden en omgeving. Hij was bij dezelfde stichting daarnaast voorzitter van de werkgroep Woerden.

Mevrouw F.M.C. (Frida) Plantinga (87) en mevrouw E.K.A. (Erna) Plantinga (81)
De zussen Frida en Erna Plantinga bezoeken samen inmiddels meer dan twintig jaar zieke en jarige leden van de Pelgrimkerk en de Wilhelminakerk.. De zussen waren samen ook zes jaar lang betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse bazaar van de Pelgrimkerk. De inzet en tijd die zij in hun activiteiten steken, overstijgen in ruime mate wat van vrijwilligers mag worden verwacht

De heer W.W. (Wout) van Schooten (86)

Wout van Schooten is inmiddels 47 jaar als vrijwilliger actief binnen tafeltennisvereniging Oranje Zwart Haarlem. Hij was toernooicommissaris, wedstrijdsecretaris en jeugdbegeleider. Hij was ook verantwoordelijk voor de opvang en training van de jeugd, de ledenwerving, de organisatie van evenementen en het clubblad. Ook voor de regionale afdeling van de Nederlandse Tafel Tennis Bond verricht Wout van Schooten al lange tijd allerlei hand- en spandiensten. Daarnaast zette Wout van Schooten zich als vrijwilliger in voor de stichting ‘het Gezelschap de kruisvaarders van St. Jan’ uit Noordwijkerhout.

De heer M.C. (Marco) bij de Vaate (72)

Marco bij de Vaate is inmiddels meer dan veertig jaar organist van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Hij verrichtte de supervisie over de uitvoerige revisies in 1975 en 1988 van het Ahrendt-Brunzema orgel in de Doopsgezinde kerk. Hij was ook nauw betrokken bij de herintonatie van het orgel in 2009.

Marco bij de Vaate verzorgde eerder twintig jaar lang geheel belangeloos de maandelijkse orgelconcerten in onze Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. Hij verricht tot slot onderzoek naar de wijze waarop het werk van de componist Bach vertolkt moet worden.

De heer R. (Rob) van Willigenburg (80)

Rob van Willigenburg is inmiddels 25 jaar voorzitter van de afdeling Amsterdam van Personeelsvereniging Nedlloyd ’70. Hij speelde een voorname rol bij de fusie van de voetbalafdeling van Nedlloyd ’70 met de Amsterdamse voetbalvereniging ASV Arsenal. Sinds 2000 maakt hij ook deel uit van het bestuur van Nedlloyd ’70 in Rotterdam. Hij was achttien jaar als vrijwilliger actief voor de fusieclub ASV Arsenal. Daarnaast zet Rob van Willigenburg zich meer dan twintig jaar als vrijwilliger in voor de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex Leidsche Schouw in Haarlem.

Reacties