Hartekamp Groep boekt positief resultaat van ruim acht miljoen

Open dag bij Hartekamp Groep.
Foto: haarlemnieuws
Het positieve financiële resultaat van De Hartekamp Groep was het afgelopen jaar 8,4 mln. Het verlies van 2014 werd hiermee ruimschoots goedgemaakt.
Het jaar 2016 was een jaar waarin de Hartekamp Groep zich krachtig heeft hersteld. In 2014, toen het financieel niet goed ging, moesten alle zeilen worden bijgezet. Gelukkig, zo brengt de groep naar buiten, kon de organisatie dit afgelopen jaar goede financiële resultaten combineren met verbetering van de zorg. Die combinatie bracht rust en ruimte voor vernieuwing.

Nieuwbouw

Het afgelopen jaar heeft de Hartekamp Groep een aantal projecten opgestart en afgerond. Zo is er de officiële opening geweest van de nieuwbouw in Heemstede. Binnen deze nieuwbouw is er veel aandacht besteed aan de individuele woonruimte van de cliënten. Zij hebben nu allemaal de beschikking over een ruime zit-/ slaapkamer met eigen sanitair. De woonwijk is speciaal opgezet voor de complexe zorg, crisisopname en observatie. Er wonen nu ruim 200 cliënten.
Een andere ontwikkeling is de invoering van ‘Dit vind ik er van’ en ‘Ik toon’. Bij ‘Ik toon’ worden beelden opgenomen van cliënten die gevoelens en wensen niet zelf onder woorden kunnen brengen. Deze beelden worden door de medewerkers geanalyseerd, om cliënten beter te begrijpen.

Ontspannen

Zo was er een cliënt die de gewoonte had om in een rare kronkel in bed te liggen. Door het analyseren van de beelden werd duidelijk dat de cliënt behoefte had om uit het raam naar een boom te kijken. Door het bed iets te verschuiven kon de cliënt de boom veel beter zien en ontspannen in bed liggen.
De werkwijze ‘Versterkend Begeleiden’ is in 2016 verder ontwikkeld. Met deze term wordt bedoeld dat de Hartekamp Groep switcht van zorgen vóór naar zorgen dát. Wat kunnen de cliënten zelf, en hoe kunnen wij hen daarin versterken? Op deze manier krijgen cliënten de ruimte om zich te uiten en verschillende activiteiten te proberen. Het gaat er om zelf zo veel mogelijk de regie te nemen.
De complete financiële jaarrapportage 2016 is te vinden op www.hartekampgroep.nl.

Reacties