Natuurspeelplek in Kweektuin komt steeds dichter bij

De natuurspeeltuin.
Foto: PR-foto/Marisa Beretta

De Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan wordt een groen park met een open waterverbinding. Ook komt er een natuurspeelplek voor kinderen.

De open waterverbinding is inmiddels een feit. In oktober 2016 is er een watergang gegraven op het terrein van de kweektuin. De ontstane verbinding zorgt ervoor dat er schoon kwelwater uit de duinen vanuit de Delft helemaal naar de Schotersingel kan stromen.

Het nieuwe plan voor de Haarlemmer Kweektuin gaat verder dan de waterverbinding. Zo zijn een bomenroute, een vlindertuin en een bijenstal ook opgenomen in het ontwerp. Het opvallendste is misschien wel de speel- en ontdekplek aan de waterplas, gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Met het zand uit de gegraven watergang is er nu al een sleehelling en een heuvel met klimbuis aangelegd.

De Haarlemmer Kweektuin betrekt de kinderen graag bij het ontwerp voor de speel- en ontdekplek. Om te leren wat kinderen interessant vinden, organiseert de Haarlemmer Kweektuin op 2 juli een workshop voor alle Haarlemse basisschoolleerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Onder begeleiding van Juliette Verhofstad van Kunstblik werken de kinderen in verschillende leeftijdscategorieën hun ideeën uit. Met onder andere ijsstokjes, snoeiafval en dennenappels bouwen zij hun ideale natuurspeelplek in het klein. Ook kunnen ze hun idee tekenen. De creaties die worden gemaakt, verwerkt de stichting in het uiteindelijke ontwerp. “Naar aanleiding van de ideeën uit de workshop, bepalen we wat er gaat komen. Ook dat doen we graag samen met de kinderen”, licht Saar toe.
Wanneer het plan wordt uitgevoerd, hangt voor een groot deel af van fondsen en giften. Daarnaast is de Haarlemmer Kweektuin geheel afhankelijk van vrijwilligers, ook voor het bedenken en uitvoeren van dit project. Meer over de aanleg van de watergang leest u op www.haarlem.nl/kweektuin. Op www.haarlemmerkweektuin.nl vindt u het volledige plan en ontwerp.

Workshop natuurspeeltuin
De gratis workshop is op 2 juli aan de Kleverlaan 9, op het marktplein van de Haarlemmer Kweektuin.
13.00-14.00 uur: kinderen 4-6 jaar
14.00-15.30 uur: kinderen 7-9 jaar
15.30-17.00 uur: kinderen 10-12 jaar
Opgeven kan via [email protected], o.v.v. voor- en achternaam en leeftijd van het kind en de naam van de basisschool.

Reacties