Haarlem schort werkzaamheden op aan Kenaupark

Fietsers zijn het haasje bij het Kenaupark.
Foto: Fietsersbond

Wethouder Cora Yfke Sikkema, zo laat de gemeente weten, wil er geen enkel misverstand over laten bestaan zij de verkeersveiligheid rond het Kenaupark uiterst serieus neemt.

Dat geldt evenzeer voor de veiligheidsaudit en de second opinion – over het instellen van een 30 km/uur zone in het Kenaupark – die binnenkort worden uitgevoerd. De wethouder onderstreept dit met het gisteren genomen besluit om de aanleg van de inritconstructie op de hoek Kenaupark West met Parklaan / Kinderhuisvest, de asfalttoplaag en de middengeleider op te schorten tot na de second opinion.

Het niet aanleggen van de inritconstructie, de asfalttoplaag en de middengeleider betekent dat de bestaande (tijdelijke) situatie op de kruising Kinderhuisvest / Kenaupark voorlopig in stand blijft. In ieder geval tot de uitkomsten van de second opinion bekend zijn en besproken zijn met de Fietsersbond en de commissie Beheer.

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid in de tijdelijke situatie. De gemeente zal hierover een besluit nemen, waarbij de verkeerspolitie, DTV en BonoTraffics adviseren en de Fietsersbond suggesties kan meegeven.

De Fietsersbond heeft naar de gemeente het vertrouwen uitgesproken dat de gemeente geen tijdelijke maatregelen neemt die vooruitlopen op de toekomstige situatie. Fietsersbond en gemeente zijn het erover eens dat de veiligheid leidend is bij het treffen van tijdelijke maatregelen.

Reacties