Conclusie onderzoek: Dolhuysbrug scoort iets beter dan Kennemerbrug

Een fietspad recht door de Bolwerken.
Foto: NH nieuws

Uit onderzoek blijkt dat nu dat de aanleg van de omstreden Dolhuysbrug voor fietsers iets meer voordeel zou opleveren dan het aanpassen van de huidige Kennemerbrug en omgeving. De mogelijke aanleg van de Dolhuysbrug houdt de gemoederen flink bezig in Haarlem.

De gemeente wil met het oog op de toekomst de doorstroming en de veiligheid van fietsers rond het station verbeteren en heeft het plan om de Dolhuysbrug aan te leggen na jaren weer uit de kast getrokken. Tegenstanders vinden dat een slecht plan, omdat het met name ten koste zou gaan van het groen, parkeerplaatsen en dus het woongenot.

De één niet veel beter dan de ander

Ook binnen de raad lijkt een meerderheid tegen de Dolhuysbrug te zijn, maar veel partijen wilden eerst het onderzoek (in opdracht van de gemeente) afwachten. Uit dat onderzoek, waar alle voor- en nadelen tussen de Dolhuysbrug en de aanpassing van de Kennemerbrug op een rijtje worden gezet, blijkt dat beide opties hun voor- en nadelen hebben, maar de één niet heel veel beter of slechter is dan de ander.

Meer draagvlak Kennemerbrug, Dolhuysbrug is toekomstbestendiger

De Dolhuysbrug scoort beter op ‘directheid, veiligheid, doorstroming, comfort en aantrekkelijkheid’. De Kennemerbrug scoort beter op ‘ruimtelijke inpassing en de investering’. Duidelijk is wel dat er meer maatschappelijk draagvlak is voor de Kennemerbrug, maar de Dolhuysbrug is dan weer toekomstbestendiger.

Reacties