Meer statushouders naar betaald werk

Een van de gesprekken met statushouders.
Foto: Pr/paswerk

Meer statushouders naar betaald werk: Dat is het doel van een nieuw project “Aan de slag!” van de Gemeente Haarlem.

Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling zijn erkend. Zij hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland. Het is voor hen van groot belang om zo goed mogelijk voorbereid naar betaald werk uit te stromen.

Betaald werk helpt goed bij de  integratie van de statushouders in ons land. Het project voorziet in
coaching, maatwerk, samenwerking en delen van expertise. In het project werken Pasmatch Personeelsdiensten, Vluchtelingenwerk Nederland en Agros nauw samen. Pasmatch heeft in de afgelopen jaren al tientallen
statushouders aan betaald werk geholpen.

Reacties