Instellingen: meer investeringen in cultuur van Haarlem

Het Frans Hals Museum.
Foto: Frans Hals Museum

Vijf grote Haarlemse kunstinstellingen pleiten er voor dat de Gemeente Haarlem in de nieuwe collegeperiode stevig investeert in de kwaliteit van cultuur.

Na jarenlange bezuinigingen is het tijd om weer te investeren, zeggen ze. “Om verschraling tegen te gaan en de artistieke kwaliteiten in de stad verder uit te bouwen, dringen de instellingen aan op een financiële impuls voor de artistieke inhoud, dat wil zeggen voor de programma’s op de podia en de tentoonstellingen in de musea.”

De vijf grote Haarlemse instellingen zijn: Patronaat, Toneelschuur, Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Hart, Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem. Het Noord Hollands Archief en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland ondersteunen dit pleidooi.

Steentje bijgedragen

Van 2011 tot en met 2018 is in Haarlem stevig bezuinigd, ook op cultuur. In de laatste collegeperiode hebben de zeven grote Haarlemse culturele instellingen daaraan een stevig steentje bijgedragen. In nauw overleg met het gemeentebestuur hebben de instellingen in 2013 het structureel te bezuinigen bedrag van € 300.000 op jaarbasis, dat bovenop de al bestaande bezuinigingen kwam, in goede harmonie onderling verdeeld. Nu het economisch weer beter gaat in de stad, is het tijd voor herstel. De instellingen dringen er met klem op aan om een deel van de bezuinigingen in kleine stappen terug te draaien en de instellingen de komende jaren weer meer armslag te geven om te investeren in de kwaliteit van het artistieke programma.

Naast investeren in artistieke kwaliteit pleiten de instellingen nadrukkelijk voor versterking van het Cultuurstimuleringsfonds ten bate van de vele kleine, incidentele culturele producties in de stad en voor herstel van een solide jaarlijkse indexering van alle subsidies om de jaarlijks stijgende lasten bij te kunnen houden.

Reacties