Mensen met dementie zingen uit Matthäus Passion

Repetitie van het koor
Foto: pr

In de Doopsgezinde Kerk in Haarlem vindt op zaterdagmiddag 31 maart een uniek concert plaats.

Onder de titel ‘Wir setzen uns nicht mit Tränen nieder’ zingen mensen met dementie met mensen zonder dementie verschillende delen uit de Matthäus Passion. De koralen en aria’s worden afgewisseld met de persoonlijke passieverhalen van mensen met dementie.

Deze eenmalige voorstelling is een muzikale en verhalende reis door de universele thema’s van lijden, afscheid nemen, verbondenheid en liefde. Omdat mensen met dementie en hun naasten tijdens het concert hun eigen passieverhaal vertellen, krijgt deze passie-uitvoering een bijzonder en actueel karakter.

Mensen met dementie die vroeger graag in een koor zongen, krijgen daar nu vaak niet meer de kans voor. Terwijl het muzikale geheugen van mensen met dementie juist het langst intact blijft. Voor initiatiefnemers Erik Zwiers en dirigent Felix van den Hombergh was dit de aanleiding om op Paaszaterdag een concert te organiseren met 15 zangers met dementie en 45 projectzangers uit diverse Haarlemse Koren.

“Het is verbazingwekkend om te zien hoe goed mensen met dementie nog kunnen zingen. Aanvankelijk dachten we dat de Matthäus Passion misschien wel erg hoog gegrepen zou zijn, maar de meeste zangers met dementie zingen het uit hun hoofd mee”, aldus dirigent Van den Hombergh voor wie het zingen met mensen met dementie ook een nieuwe ervaring is.

Erik Zwiers, die al jaren onderzoek doet naar dagelijks leven met dementie en daarover het boek Zolang ik er ben schreef, vult aan: “Door samen te zingen open je als het ware een luikje in het geheugen. Met muziek worden zij aangesproken op wat zij nog goed kunnen. Hierdoor voelen zij zich niet alleen gewaardeerd, maar doen ze ook volwaardig mee. En dat is in een tijd waarin van mensen met dementie verwacht wordt dat zij langer blijven meedoen in onze samenleving, een mooie Paasgedachte.”

 

 

Reacties