112

Wisseling van wijkagenten in Haarlem

Wagenpark politie bij bureau Koudenhoorn.
Foto: redactie

In de gemeente Haarlem is een aantal wijkagenten van wijk gewisseld. Deze wisseling is gebeurd op zaterdag 24 maart. Daardoor zijn sommige vertrouwde gezichten werkzaam in een andere buurt.

De wijken in Haarlem zijn door de jaren heen op vele punten enorm veranderd. Door deze veranderingen, zijn bepaalde wijken sterk gewijzigd.

“Met bijvoorbeeld de komst van opvangcentra, nieuwbouw en tijdelijke bewoning of juist het verdwijnen van delen van wijken of grote instellingen, zijn specifieke karaktereigenschappen van een wijk flink gewijzigd” vertelt teamchef Jelle Kamsma, “Hierdoor bleek het noodzakelijk om de toewijzing van wijkagenten te actualiseren.”

De herindeling en de matching per wijk heeft uiteindelijk geleid tot meerdere verplaatsingen.

Wilt u weten wie uw (nieuwe) wijkagent is? Deze zijn te vinden www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. Hier kunt u bij uw (nieuwe) wijkagent terecht met een vraag of verzoek. Maar u kunt natuurlijk ook de wijkagent aanspreken op straat of bel met 0900-8844 om een afspraak te maken.

Reacties