Geen verkeer meer van en naar Haarlem-Noord door Kenaupark

Fietsers zijn het haasje bij het Kenaupark.
Foto: Fietsersbond

Het Kenaupark wordt aan de noordzijde afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is door de afsluiting geen doorgaande route meer mogelijk voor autoverkeer van en naar Haarlem-Noord.

Het Kenaupark blijft dan alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Dit heeft het college gisteren besloten. De oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren is na overleg met de Fietsersbond, verkeerspolitie, bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

De gemeente wil het Kenaupark groener en autoluw maken en daarom het doorgaand verkeer ontmoedigen. De afsluiting voor doorgaand verkeer voorkomt 4000 verkeersbewegingen per etmaal door het park. De meest geschikte locatie van afsluiting bleek na afstemming met diverse betrokkenen definitief aan de noordzijde bij de Kinderhuissingel.

Omdat het park in de tijdelijke situatie al voor auto’s afgesloten was, is het verkeer inmiddels aan de situatie gewend. Tellingen laten zien dat er geen knelpunten in het verkeer in de directe omgeving te verwachten zijn. Er worden nog enkele technische aanpassingen aan de inrichting uitgevoerd. Tot dat klaar is, blijft de huidige afsluiting aan de zuidzijde in stand. Vastgestelde verkeersbesluiten worden automatisch verwerkt in de navigatiesystemen. Tot het moment van invoering worden verwijsborden geplaatst.

 

Reacties