Haarlems Kamerlid Van Haga mag aanblijven van VVD

Portret van Van Haga.
Foto: vanhaga.nl

VVD-Kamerlid Wybren van Haga kan aanblijven. Hij heeft niet ernstig verwijtbaar gehandeld als verhuurder van zijn panden in Amsterdam. Dat concludeert de VVD-commissie die onderzoek deed naar Van Haga, zo meldt mediapartner NH.

Van Haga raakte in opspraak omdat hij in Amsterdam niet voldeed aan nieuwe huurregels. Het Kamerlid bestreed dit niet, maar betoogde alles te doen om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. “De heer Van Haga heeft (uiteindelijk) veel in het werk gesteld om te voldoen aan de geldende verordeningen”, schrijft de commissie in het donderdag verschenen rapport.

De integriteitscommissie stelt tegelijkertijd dat “thans een onwerkbare en onwenselijke situatie is ontstaan voor de uitoefening van de politieke functie van Tweede Kamerlid. Kamerleden moeten immers in beginsel inzetbaar zijn op alle dossiers.”

Bemoeienis

Ook nadat de VVD een onderzoek had ingesteld, bleef Van Haga zich persoonlijk bemoeien met de kwestie. Hierbij plaatst de commissie ook kritische kanttekeningen. “De heer Van Haga is echter niet vrij om op meerdere dossiers het woord te voeren nu hij in deze dossiers zelf bedrijfsmatige activiteiten ontplooit en blijft ontplooien wanneer naar zijn eigen oordeel de omstandigheden daartoe aanleiding geven.”

Van Haga laat zelf weten blij te zijn met de conclusies en erkent dat hij “eerder had moeten beginnen met het voldoen aan de nieuwe regels”. Hij zal alle betrokkenheid bij zijn bedrijven staken. “Vanaf heden zal ik afzien van bemoeienis bij de bedrijfsvoering van mijn bedrijven en de verhuur van de panden die ik privé bezit.”

Partijbeslissing

De commissie liet aan fractievoorzitter Klaas Dijkhoff de beslissing over of de partij, de Kamer en de politiek niet zouden lijden onder het aanblijven van Van Haga. Dijkhoff nam genoegen met Van Haga’s belofte zich niet meer met zijn bedrijven te bemoeien.

De regeringscoalitie keek met spanning uit naar de afloop van de affaire, omdat zij zich niet kan permitteren ook maar één Kamerlid te verliezen. Als Van Haga en zijn partij er niet uit zouden komen en het Kamerlid zou vasthouden aan zijn zetel, dan zou het kabinet de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt zijn.

Reacties