Weidevogels Hekslootpolder broeden veilig door uniek hekwerk

Hekken die onder stroom staan om de vos weg te houden.
Foto: gemeente Haarlem

Om vossen in de Haarlemse Hekslootpolder te weren, zijn bijzondere vossenrasters geplaatst. Het gaat om een pilot waarbij een voor Nederland uniek hekwerksysteem is gebruikt. De vossenrasters krijgen stroom via een zonne-energiesysteem en zijn bedoeld voor de bescherming van broedende weidevogels.

De rasters zijn anderhalve meter hoog, staan onder spanning en worden als omheining rondom 3 percelen geplaatst. Vrijwilligers checken wekelijks hoe het met de weidevogels gaat en of de rasters nog goed werken. In Duitsland zijn de rasters in gebruik om wolven te weren. De ervaringen daar zijn positief. Weidevogelbeschermers in Nederland volgen de pilot in de Hekslootpolder met grote belangstelling.

De Hekslootpolder is de laatste plek binnen de gemeentegrenzen van Haarlem waar op grotere schaal weidevogels broeden. Gemeente Haarlem, Spaarnelanden, diverse vrijwilligersgroepen, agrariërs en Landschap Noord-Holland hebben de krachten gebundeld en zetten samen alles op alles om dat zo te houden. En om meer weidevogels naar het gebied te trekken.

Daarvoor zijn, naast een vossenraster, ook al andere maatregelen genomen. Zo is er een watertje aangelegd in de polder, plas/dras genoemd, waar weidevogelkuikens genoeg insecten vinden om te eten en groot te worden. Boeren in de omgeving stellen maaiwerkzaamheden uit tot het moment dat de kuikens het nest verlaten en verschillende vrijwilligersgroepen houden de nesten en opgroeiende kuikens scherp in de gaten.

Reacties