College van B en W: Investeren in groei van de stad

Het stadhuis van Haarlem.
Foto: haarlemnieuws

Het nieuwe college wil zich inzetten voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem. Duurzaamheid is daarbij het leidend principe. Met de eerste kadernota van dit nieuwe college laten burgemeester en wethouders zien waar het stadsbestuur de komende jaren mee aan de slag gaat, meldt het in een persbericht.

Voor elke investering en nieuw beleid geldt duurzaamheid als belangrijk beoordelingscriterium. Een van de duurzaamheidsplannen is Haarlem vanaf 2019 zo in te richten dat lopen, fietsen of het gebruik van openbaar vervoer
zeer aantrekkelijk is. Aantrekkelijker dan het gebruik van de auto.

Dat Haarlem in trek is, blijkt uit de grote vraag naar woningen. Om aan de groeiende vraag tegemoet te komen is het versnellen van woningbouw een prioriteit. Zeker voor sociale en middel dure woningen zijn lange wachtlijsten. Het gemeentebestuur wil het tekort aanwoningen verminderen en wil dat Haarlem een stad is waar jong, oud, arm en rijk samen wonen. Om dat te realiseren geldt bij nieuwe bouwprojecten dat veertig procent van de woningen bestemd is voor sociale huur, veertig procent voor middel dure huur of koop en twintig procent voor overige vormen van woningbouw.

Om de stad leefbaar te houden, bouwt Haarlem niet in de groene gebieden. Daarnaast houdt het college
rekening met het op peil houden van de voorzieningen voor (nieuwe) inwoners. In de Kadernota wordt daarom voorgesteld om de komende jaren flink te investeren in onderwijs, bibliotheek en sportvoorzieningen.

Reacties