Toch 40 procent sociale woningbouw bij Spaarne Gasthuis Schalkwijk

Het stadhuis van Haarlem.
Foto: haarlemnieuws

Spaarne Gasthuis gaat veertig procent sociale woningbouw opnemen in het nieuwe woningplan rond het ziekenhuis in Zuid. Hiervoor wordt de eis tot ondergronds parkeren losgelaten.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem en het Spaarne Gasthuis zijn het daarover eens geworden.

In maart 2018 stemde het vorige college in met een eerdere intentieovereenkomst en ‘concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden’ voor de gebiedsontwikkeling rond het Spaarne Gasthuis. De raadsmotie ‘Gedifferentieerd is niet verkeerd’ en het coalitieakkoord ‘Duurzaam doen’ waren aanleiding voor de gemeente om opnieuw in gesprek te gaan met het Spaarne Gasthuis en Pré Wonen. In het oorspronkelijke plan was sprake van 15 procent sociale woningen.

Ter compensatie kan het plangebied eventueel worden vergroot door een gedeelte van het perceel van het Spaarne Gasthuis aan het Delftplein in Haarlem Noord bij de ontwikkeling te betrekken. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2022, afhankelijk van de verdere uitwerking van de plannen voor de ontwikkeling van het ziekenhuis.

Reacties