‘Leefbaar Haarlem Zuid-west’, ik speelde er fijn, dat weet ik nog best

Foto: Charles Duijff

Met weemoed denk ik terug aan de jaren 50. Ik woonde in de van ’t Hoffstraat en de enige hinder van ergonomische aard was de paralel lopende spoorlijn naar Leiden/Den Haag. Aanvankelijk nog de stoomlocomotieven die rangeerden op het terrein nabij de Westergracht en natuurlijk de voorbijkomende passagierstreinen. O ja en dan ’s nachts soms een goederentrein met o.a. zwaar gesteente richting IJmuiden. Dan wilde het bed nog weleens schudden.

Verder was de van ’t Hoffstraat een heerlijk rustige straat om in de wonen en gewoon op de middenweg te spelen of te rolschaatsen. hieronder sta ik (L) daar met mijn buurjongen op de rolschaats (1955)Tja en kijk nu eens op dezelfde lokatieAuto’s auto’s auto’s… Met een beetje pech moet men een flink stuk achteruit rijden om elkaar met de auto te kunnen doorlaten. Passeren kan niet met auto’s geparkeerd aan beide zijden van de straat. Overdag is de kans van slagen wat groter, omdat mensen dan per auto op pad zijn en ruimte ontstaat om even in te voegen…Wellicht ligt de oplossing in 1-richtingsverkeer, waarbij ook de omliggende straten in beeld komen. Daar moet dan even goed over worden nagedacht. Hieronder een luchtfoto van o.a. het Theemsplein, Kinsbergenplein, de Kijkduinstraat en Kinsbergenstraat, de van ’t Hoffstraat en de Pijlslaan etc etcBehalve bestemmingsverkeer van- en naar de woonstraten krijgt de omgeving steeds meer te maken met vracht- en noem het maar commercieel verkeer. De Westelijke Randweg (N208) biedt Haarlemmers al sinds de eindjaren 50 de mogelijkheid snel Haarlem te bereiken, passeren of verlaten en is via de Spanjaardslaan, Fonteinlaan en Paviljoenslaan (N205) de belangrijkste verbinding met de A9. Visa Versa.

Bron: Haarlems Dagblad (11–5-2017): Vijf organisaties hebben zich al geruime tijd geleden verenigd in hun verzet tegen de forse woningbouwplannen voor Plaza West, het voormalig EKP-terrein aan de Westergracht. In een brief doen zij een oproep aan de gemeenteraad en het college van B en W om het bouwprogramma aan te passen. De vijf organisaties hebben de krachten gebundeld tijdens het zogeheten Badhuisoverleg vorige maand. Daar kwamen het Wijkbelang Plaza West, Leefbaar Haarlem Zuidwest (waarin bewoners van de Pijlslaan en de Van ’t Hoffstraat zich hebben verenigd), de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied, de Historische Vereniging Haerlem en de Erfgoedvereniging Heemschut bijeen om hun verontrusting over de bouwplannen te delen en kenbaar te maken aan de Haarlemse politiek.

In hun brief stellen de organisaties dat de omwonenden zich overvallen voelen door de plannen van projectontwikkelaar De Brug, die het complex begin vorig jaar overnam van de Overveense ontwikkelaar Cobraspen. In plaats van tweehonderd moesten er opeens zeshonderd woningen komen. Daarnaast komen er nieuwe voorzieningen als een sportschool en speelpaleis Monkey Town en kunnen de al gevestigde Aldi en Albert Heijn uitbreiden. Dat zal veel verkeer aantrekken, voorzien de organisaties. Omwonenden zijn zeer verontrust over de te verwachten negatieve gevolgen voor hun wijk, zoals verkeerscongestie, vervuiling, onveiligheid en een toename van de parkeerdruk. (…)

De Pijlslaan, de Ruyterweg en de Leidsevaart zijn de belangrijkste doorgaande wegen richting de Randweg, de N208 (hieronder de Pijlslaan op 22 december 2018)Op de Westergracht gaat men onverminderd door met slopen en bouwen Wellicht dreigen rechtszaken n.a.v. de bezwaren die zijn gemaakt omtrent het bovenvermelde. De redactie van Haarlem.nieuws.nl houdt u op de hoogte….

Reacties